SAMTAL & VÄGLEDNIG

Vi börjar med samtal

Jag börjar min första behandling med ett samtal över telefon för att se vad du behöver i din behandlingsserie. Samt för att du ska få känna på hur jag arbetar. Om du väljer att gå vidare efter samtalet förbinder du dig till minst åtta behandlingar.

Din behandlingsserie kan bestå av behandling med samtal och vägledning.

Genom samtal kommer du att bli medveten om vad som skapar hälsa och ohälsa i livet och få verktyg till att skapa om det du inte är nöjd med. Min vägledning har fokus på att se helheten och arbeta känslomässigt med det som sätter hinder för dig.

Genom frågor, reflektioner och att komma in i de känslor som skapat dina symtom kommer du att få betydligt mer medvetenhet om hur din situation uppkommit. Genom denna medvetenhet vet du sedan vad du behöver att förändra för att läka livet. När vi arbetar med grundläggande känslor kommer du märka av en frihet som skapas istället för den oro och de blockeringar som tidigare hägrat i kropp och sinne.

Samtal och vägledning sker både på min mottagning i Vänersborg och via telefon för dig som bor längre bort.

"En sektion med Therese är som när jag gick tio gånger hos psykolog."

Du kan även nå mig på telefonlinjen

Om du behöver akut råd och stöd

Ring 0939- 114 74 44 (11.90/min)

För dig som upplever en själslig kris eller funderar på existentiella frågor om livet och andligheten. I den traditionella vården saknas ofta tiden för att möta dessa frågor trots att de hänger tätt samman med den fysiska kroppens symtom. 
De stående tider jag arbetar på telefon är

Onsdagar klockan 18-22
Torsdagar klockan 10-12 + 15-18
Fredagar klockan 10-12 + 15-18

Onlinebokning

Jag återkommer med lediga tider via mejl.