TJÄNSTER

Det känns så bra att fått hjälp att komma vidare och läka i både kropp och själ! Det finns ju ännu en del kvar att läka, men kursstegen är så bra upplagda att det är nya saker varje gång som vi jobbar med. Det gör att jag hela tiden fortsätter framåt och inte hamnar i stagnation!
STORT TACK !