10 tips att tolka tarot utan en massa böcker

Här kan du lära dig snabbt och direkt hur du kan tolka tarot med din intuition.


Grunder i Tarot

Tolka tarot direkt från hjärtat

Tarot ska vara kul och det ska vara enkelt. 

Att lära sig tarot på traditionellt vis, genom att traggla en massa betydelser och slå i böcker som att lära sig glosor, tar tid, är energikrävande och leder till stelare tolkningar.

Vi vill ge dig enkla medel du kan använda direkt och som gör att du förstår tarot på ett helt annat sätt. Från grunden.

Fördjupning i Tarot

Utveckla, förfina och starta ditt uppvaknande

Det här är kursen för dig som önskar en gedigen grund i ditt tolkande och få lära dig med enkla medel där du utgår från ditt inre. För att bemästra djupare, flexiblare och personliga tolkningar behöver du lära dig om tarotkonsten genom de grunder som verktyget tarotkort bygger på, att det är ett system utformat efter vad det innebär att vara människa. Både i en fysisk och spirituell existens. 

Upplev hela tarotleken, inifrån och ut - genom dig själv. Så att tarot blir en visdom som sitter i kroppen.

Inner Voice Tarot

Reveale and release life through the tarot system

Lär dig tarotkortens djupare innebörd och värden, nämligen vad det innebär att vara människa. En själ i en fysisk form som genom de fem elementen är här för att väckas till liv.

Grunden i kursen utgår från de fem elementen utifrån tarotsystemet. I denna kurs får du även bekanta dig med själens boning kroppen, dina inre sår, karman och allt det som håller själens frigörelse tillbaka.