Utvecklas av erfarenheter

För att kunna komma framåt behöver vi samtidigt se bakåt.
I denna kurs kommer du att få blicka bakåt på din resa. Dels för att se hur långt du faktiskt kommit men också för att kunna studera dina mönster.
Vad har du fokuserat på och vad har det gett för resultat?
Vi lägger position framåt. Tittar på dina mål och vad du behöver förändra i dina mönster för att ta dig igenom dina hinder.
Vi använder kort och gott informationen från dåtid till att staka ut en framtid du eftersträvar.

250,00 kr