Tema Relationer

Varför problem uppstår.
Vad som behövs för att kunna bygga levande relationer. Hur du kan stärka relationer.
Hur du kan finna kärleken till andra och framför allt till dig själv.
För att erhålla kärlek behöver du ge dig själv näring och omtänksamhet.

Vi samtalar om både relationen till andra och till oss själva som är nyckeln till att bygga sunda och starka relationer.

250.00 kr