Skapa Förändring

För att kunna bryta invanda mönster som upprepar sig i livet är förändring nödvändig. Du kan inte lösa frustration och dilemman genom att fortsätta som förut. Genom dessa två kurser hjälper vid dig att förstå vad som behöver att förändras och hur det kan ske.

550.00 kr