Omgivningens Påverkan

Välkommen till kunskapsbanken om Omgivningens påverkan på din hälsa

Att stänga av kontakten med känslorna är en del av vårt naturliga försvarssystem. Det är ett inlärt och automatiskt beteende att gömma undan icke välkomna eller skrämmande känslor. Om du vill veta mer om den påverkan du fått med dig som hindrar dig i livet, eller vill förstå dig själv på ett djupare plan, så har du kommit helt rätt.

Ouppfyllda behov blir till inre sår av undertryckta och smärtsamma känslor. För att inte känna den själsliga smärtan skapas försvar och vi antar en personlighet som är "acceptabel" för omgivningen. Syftet är att under denna kurs starta rasering av dessa personligheter för att få fram ditt sanna och unika jag.

I denna kurs går vi igenom steg för steg vad som påverkar dig utifrån din miljö och din uppväxt och vad du kan tänka på under din frigörelseprocess. Vi har skapat denna kurs för att göra det så enkelt som möjligt för dig att bli medveten om omgivningens påverkan och kunna starta processen att rasera dina masker och fasader.

I denna kurs går vi igenom:

  • Hjärnans och cellminnens programmeringar
  • Vilka människor och omgivningar som påverkar dig mest
  • Inre sår som skapas under barndomen
  • Masker och delpersonligheter som skapas utifrån de inre såren
  • Falska Mästare
  • Samhällets påverkan på individen
  • Hur du kan kapa känslomässiga band som tär på dig


"Kursen har hjälpt mig att släppa på masker och beteende jag haft sedan många år. Jag har fått insikter och kunskap som jag tar med mig i livet. Då jag antecknat mycket så kommer jag även att gå tillbaka då och då och göra om vissa uppgifter/ Malin"

2 295,00 kr