Meditation Falska Mästare + video

Alla har vi masker och försvar som byggts upp av olika omständigheter i livet. Vi skapar så kallade falska mästare att leva efter istället för att leva efter vår egen inre sanna mästare.

I meditation falska mästare får du svar på varför du följer en falsk mästare samt att den tar dig närmare din egen inre mästare. 

150.00 kr