Meditation Delpersonlighet

Genom din uppväxt och dina relationer i livet har du skapat olika personligheter för att få den uppmärksamhet som krävs för ett barns överlevnad. Dessa personligheter blir som ett skal framför ditt sanna jag, vilket gör att du inte tillgodoser dina egentliga behov.

Meditation Delpersonligheter är till för att du ska kunna förstå personligheter du har skapat och läka ut dessa. Detta blir frigörande och tar dig framåt i din utveckling.

150,00 kr