Föreläsning Läka Livet

Therese Halme är sjuksköterskan som får dig att läka hela livet. Genom att kombinera traditionell vårdvetenskap med alternativ vård har Therese medverkat till stor förändring för många människor. Med kroppen som verktyg skapar hon läkning inifrån och ut genom att öka medvetenheten om vad som skapar hälsa och ohälsa ur ett nytt helhetsperspektiv.

Självläkning startar alltid hos den egna individen, men Therese inspirerar och leder dig till att påbörja din läkningsprocess. Följ med på en resa där själen är i fokus för att skapa läkning och frihet i den fysiska kroppen och livet.

300.00 kr