Energihöjning

Kursen med fokus på att höja dina energier så att du känner dig mer förankrad, får mer lust och vilja samt erhåller en högre koppling till din inre kärna och din gudomlighet.

Genom reflektioner, arbetsövningar, video och meditation kommer du steg för steg att arbeta dig högre upp för varje moment genom kursen.

Kursen levereras i fem delar via e-mail med några dagars mellanrum på varje kursdel.

1 200,00 kr