E-kurs Frestelser och Villovägar

Utifrån Djävulens kort från Stora Arkanan diskuterar vi och reflekterar kring själva kortets betydelse, men också hur du kan bli medveten om frestelser som kan göra att du tappar bort din andliga väg. 

Djävulens kort visar dig hur du kan hamna på villovägar men också hur du kan ta dig tillbaka igen.

I denna livekurs reflekterar vi kring kortet, talar om betydelser och tolkningar samt att du får kunskaper och vägledning om din egen förändring och själsliga mognad som detta kort innebär för dig

300.00 kr