Samtal- telefon

Jag hjälper dig att göra de förändringar du behöver för att läka livet.

Tillsammans ser vi på hela din situation. Jag hjälper dig att se den potential du innehar. Vilka möjligheter du kan skapa med den du är. Du erhåller behandling och råd som hjälper dig att starta din process och som löser upp de motstånd du bär på.

Samtal 60-80 minuter där jag ringer upp dig.

Förskottsbetalning gäller. När denna är inbetald kontaktar jag dig för bokning av tid.

800,00 kr