Awakening -Läka Livet

Att hela och komma närmare dig själv

ThereseElisabeth tar dig igenom de barriärer och hinder som avstannar ditt uppvaknande. Här erhåller du verktygen för att ta dig till själens uppvaknande, se din sanna potential och skapa rikare livskvalité. 

Find your soul mission

Snabbare, effektivare och med den vägledning du behöver.

Get through your awakening

Take your place in the world. You are important.

Kurs Awakening bygger på boken Läka Livet - att hela och komma närmare dig själv av ThereseElisabeth. I kursen får du ta dig djupare in i varje kapitel, in i varje del av boken för att skapa om dig själv till den person som lever i frihet och harmoni.

Awakening/Läka Livet kan låta som en utopi men varje stavelse är sann i boken och även du kan göra resan.