Uppvaknande - det finns nivåer

03.04.2021

Du kanske bara har hört talas om att det är ett uppvaknande som sker. Vi upplever det lite annorlunda på Livsinspiration, då vi delar upplevelsen av att det är som att vi först vaknar upp på fysiskt nivå och sedan tar själens uppvaknande vid. Om du väljer det vill säga.


Vi tar det från början. Det är många olika diskussioner att ta dig igenom när vi talar om uppvaknande. Det finns flera varianter och jag kommer i inlägget att ta upp en del av alltihop.

Vi börjar med att tala om vad som egentligen menas med uppvaknande. Det är att du i någon mån vaknar upp med att se hur ditt liv och den verklighet du lever i egentligen ter sig. Just nu sker mängder av uppvaknanden över hela jorden, allt för att mänskligheten ska kunna öka sin energivibration. Både för att kunna rädda jorden vi lever på och oss själva samt andra raser.

En typ av uppvaknande är att du går in i en utbrändhet. För när du hamnar i ett tillstånd av att vara orkeslös och utan energi tvingas du att stanna upp. Du tvingas till att vila. I denna vila kommer du sedan behöva se vad det är som ledde dig till din utmattande situation. Du ser att livet du lever inte gynnar ditt välmående. Du kan här välja att ta lärdom av erfarenheten och förändra hur du lever ditt liv för att minska på risken att hamna i en utmattning på nytt. Eller så kommer du att fortsätta som tidigare och naturligt nog rätt snart hamna i en situation där du är tömd på energi igen. Det är rätt vanligt att vakna, eller ruskas om genom någon kaosartad situation på något sätt. Du tvingas att se på dig själv och din livssituation. Sedan är det du som väljer vad du vill göra med kunskapen du erhåller.

Att det är någon form av kaos som sker är första steget. Många kan även få en spontan reaktion av att ett uppvaknande träder i kraft. Men detta är långt ifrån hela resan. 

För vad som händer sedan är att när du väljer att fortsätta genom ditt uppvaknande är att du än djupare tvingas att möta dig själv på alla plan i livet. Du kommer att se dig själv i både gott och ont och väljer du att våga se klart på både vad du utsatts för i detta liv men också vad du utsatt andra för så kommer du gå igenom det fysiska uppvaknandet. Du kommer möta dina känslor, dina tankar, hur din kropp och din energi fungerar. Du kommer få bearbeta känslor på djupet för att förlösa och släppa på de försvar du bär. Du kommer genom det fysiska uppvaknandet se allt klarare på hur du bär ansvaret för det som sker i ditt liv. Du kommer med andra ord inte kunna gömma dig mer genom att skylla på andra eller situationer. Du kommer att se klart på att du bär ansvaret i allt i ditt liv. Du kan inte blunda längre och längs med denna resa som är både tuff och berikande på samma gång så kommer du känna allt mer frid inom dig. Du kommer märka att livet skiftar till så mycket bättre och du som den du egentligen varit, utan försvar och personligheter som inte är dina, kommer träda fram och ta sin plats. Rädslor minskar. Du är stark. Du är modig och du är sann mot dig själv.

Det själsliga uppvaknandet

Det som sker är att du sedan kan välja. Ditt fysiska uppvaknande har gjort dig till en friare individ mer mer harmoni och frid i hela livet. Relationer du nu upplever är äkta och närande. Du har börjat att finna din själsfamilj och livet känns på många plan helt perfekt.

Men ofta smyger det sig på, nyfikenheten om hur det kan bli ännu bättre. Om hur du kan utvecklas ännu mer och vad som skulle hända om du fann alla bitar av dig själv. Det är då det själsliga uppvaknandet startar.

Du är nämligen redan fysiskt medveten, du ser klart på dig själv, på livet och på de situationer du hamnar i. Men själen är ännu inte helt fri. Och hur vet du det? Därför att du fortfarande inte lever i total harmoni med dig själv. Du gör det i perioder men inte hela tiden. Du kan fortfarande hålla tillbaka delar av dig med vissa människor eller du är fortfarande inte fullt medveten om vem du är på själslig nivå. Du har oftast upplevt själen och sett din mening delvis, men du har ännu inte alla pusselbitar. Det är vad själens uppvaknande handlar om. Här lär du känna din energi på djupet och du träder allt mer in i den själsliga aspekten av dig själv. Själen kommer att visa dig dennes egna låsningar, karman träder ofta in och du kommer uppleva disharmoni i att du känner att du ännu inte är helt hemma i dig själv. 

Många försöker att förneka att de fortfarande söker efter en helhet, är inte villiga att erkänna sina brister, vill inte träda djupare in i alla känslor eller bortförklarar det med att jag har redan gått igenom allt jag behöver. Du känner igen dessa individer på att det ändock blir triggade, vill inte se sin egen del i sitt eget skapande av livet och bortförklarar det mesta som andra fel och brister. Människor som med andra ord säger att de är medvetna men ändå inte kan se sin egen del i att ta fullt ansvar för sitt liv, är med största säkerhet inte ens igenom det fysiska uppvaknandet. För nu du är medveten skulle du längre inte på andra, du tar ansvar för din egen läkning och du vet att vägen till det fulla uppvaknandet går genom alla delar av dig. Där du går igenom både ljus och mörker och inte ser bort ifrån något.

Men tillbaka till det själsliga uppvaknandet - det handlar om själens uppvaknande. Där själen vill träda igenom fullt ut. Den vill komma igenom i varje stund. Den vill känna och uppleva på allt i livet. Vill inte hållas tillbaka mer utan vara fullt fri. Och detta min vän, känns som att gå igenom uppvaknandet en gång till. Vilket det är eftersom det är att själen denna gång ska vakna till liv fullt ut och du ska bli medveten om och få uppleva på alla nivåer vem du är som själslig individ.