Ta ansvar för ditt andliga arbete

21.11.2018

För att komma riktigt lång med sitt andliga arbete och sin utveckling krävs en komponent som är av yttersta vikt, och det är självdisciplin. För att kunna ta ansvar för oss själva och välja det högsta goda så krävs en enorm disciplin. Det gäller inte bara i hur vi handlar och beter oss mot våra medmänniskor, utan det gäller också inom alla andra områden då det kommer till personlig och andlig utveckling.

Eftersom tid är vår verkliga valuta här i det jordiska livet, så är också kraven på tid för det andliga arbetet ofrånkomligt. Hur ska vi kunna jobba med oss själva utan rätt mängd tid för just det arbetet? Mängden tid är såklart individuell och beroende på hur mycket man vill utvecklas. Men om du inte avsätter tid för studier, meditation, reflektion, egentid, lugn och ro, så kommer vi ingenstans. Det säger sig självt att om man inte gör någonting så blir det heller inget gjort.

Självdisciplinen innebär i detta sammanhang att vi prioriterar från ett högre perspektiv. Detta innebär kanske att det som kan betraktas från ett lägre perspektiv blir lidande. I stället för att avsätta tid för andra människors behov så avsätter vi tid för våra egna andliga behov. En förutsättning för det måste vara att vi känner innerligt att vi är värda det. Om vi då prioriterar återhämtning och vila istället för att gå på det där kalaset, den där festen, svara så fort någon pockar på vår uppmärksamhet och så vidare, så investerar vi i oss själva. Vi kanske väljer att ägna vår tid åt andliga studier istället för att slösa bort den på trivialiteter som inte leder oss någonstans. Är vi i så fall beredda på att betala det "sociala" priset för det? Människor kanske tycker att vi kan blivit knepiga eller osociala. De kanske tycker att vi är konstiga som har påbörjat en annorlunda livsstil. Har vi då så pass mycket självdisciplin att vi kan stå emot vad andra tycker om oss - att vi inte ger vika hela tiden för att i slutändan helt ha tappat bort oss själva? Utan självdisciplinen och fokus på vår andliga utveckling så kommer vi inte långt. Det blir en ytlig nivå på det hela, och det slutar med att andligheten blir en rolig hobby istället för vår livsstil.

Författare: Staffan Stridsberg