Själsligt uppvaknande

19.02.2020

Att tala om det själsliga uppvaknandet har suttit långt inne hos mig. För reaktionerna jag ofta möter är underliga blickar, totalt oförstående, frågan om jag är sjuk eller helt enkelt en klapp på axeln som visar att jag är dum i huvudet. Och naturligtvis den svenska jantelagen; du ska inte tro att du är något.

Jag vet att om du just nu går igenom själens uppvaknande att du har mött på liknande reaktioner, för det är en det av att vakna.

Ta steget ut

Tillslut går det inte att hålla tillbaka

Uppvaknandet sker i olika steg. Som att vi befinner oss i olika rum vi ska lära oss att hantera innan vi kan gå över tröskeln in till nästa. Många tror att vi vaknar upp plötsligt, helt utan smärta och det finns det vissa som gör. Men de allra flesta behöver ta sig igenom alla själens rum som är en del av processen.

Jag har nu kommit till en punkt där jag inte kan hålla emot själens önskan längre, för det är detta rum jag befinner mig i. Jag är inte längre samma person som jag var, den gamla Therese har dött och den nya är en starkare individ än någonsin tidigare. Därför vågar jag nu att börja dela med mig av det som finns på djupet av mig - det min själ viskar till mig om att göra. Rösten har blivit så klar och eftersom jag står i en ny skepnad kan jag inte heller gå tillbaka till det som fanns eftersom det inte ens existerar längre. 

Så nu struntar jag i allt vad Jante heter, vad någon annan tycker eller vad som eventuellt kan ske, nu vill själen att jag ska gå in i mitt syfte på allvar: att vägleda de som är redo genom själens uppvaknande.

Uppvaknandets olika stadier

Det finns flera sätt att beskriva själens olika stadier och jag har sett spirituella ledare dela orden på olika sätt. Det finns allt från sex till tolv olika stadier, som jag kan se att där det är flera att man har delat in de sex grunderna i fler delar för att öka förståelsen. Alla har också sin upplevelse av uppvaknandet, inget uppvaknande ter sig exakt likadant men det finns flera gemensamma nämnare som vi alla upplever när själen tonas fram allt mer. Vissa går inte i den ordning jag beskriver här och många kan även befinna sig i två stadier på samma gång. Men liknande för alla är ändå att man upplever följande i det själsliga uppvaknandet: 

Steg 1: Vakna upp

I det första steget tar du klivet in i processen. Nu börjar själen att ruska om ditt sinne och helt plötsligt börjar du att se världen ur ett annat perspektiv. Det är som att alla andra fortfarande sover där de fortsätter att sträva och lida i livet när du ser att det går att göra saker annorlunda. Det första steget kan ske genom ett trauma av något slag eller genom ett spontant uppvaknande. Vilket som spelar ingen roll för nu är bollen i rullning.

Steg 2: Tacksamhet

Det mesta känns härligt. Du är i kontakt med källan, universum, alltet och livet är som att det strålar. Du ser budskapen, du lyssnar och förstår att livet är så mycket mer än det tidigare var. Livet känns välsignat och du sprudlar av kärlek och kontakt. Livet kan kännas oövervinnerligt och du vill stanna i denna fas för alltid. Men själen vill komma vidare och drar dig relativt snabbt in i nästa fas.

Steg 3: The dark night of the soul

Allt som hindrar själens framtoning skall komma upp till ytan. Kroppen skall rengöras, du ska transformeras. När du befinner dig i själens mörka natt känns det ibland på allvar som att du ska dö. Och det är faktiskt också vad du gör, för i denna process försvinner ditt gamla jag. Du rensas på alla de gifter, försvar, dömanden, trossatser, masker, personligheter, orena känslor och tankar - allt som gör att du håller tillbaka din kraft. Du rensas på det gift som finns från detta liv men också från tidigare liv om det finns situationer som håller dig tillbaka därifrån. Själens mörka natt är en ofantlig rengöringsprocess som i stunder kan kännas outhärdlig, men ju snabbare du accepterar processen, att du ger efter för det som sker och inte håller emot, desto snabbare kan själen hjälpa dig igenom.

Steg 4: Vakuum

När du står mellan ditt gamla jag och ditt nya jag kommer en fas av tomhet, vakuum och vila - vilket kan vara välförtjänt efter allt det arbete du gjort genom själens mörka natt. Du kan bli orolig över att inget händer då livet blir mycket stilla i denna fas. Du vet inte vem du är längre, vet inte vad du vill och du kan ofta känna att du längtar hem. Kroppen känns underlig, som att den inte är din och du får ofta funderingar på vad meningen med livet egentligen är. Passa på att vila, ta ett steg tillbaka, själen leder dig än djupare in i kroppen för att du ska få upptäcka ditt nya, eller egentligen ditt sanna jag.

Steg 5: Grundning

Livet börjar att spira igen, du hittar tillbaka till den gudomlighet du kände i den tacksamma fasen men nu är det på en djupare nivå. Dina rötter är stadigt förankrade och blir i denna fas till ett stor och vackert träd som blommar ut. Livet blåser inte lika hårt längre och du är starkare än någonsin tidigare. Själens röst är klarare och du leds djupare in i visdomen som du nu också kan visa fram på ett jordat sätt. Nu börjar du att hitta mer av dig själv och den grundande fasen innebär att du för varje dag upptäcker mer om dig själv och livet. Du kan tydligt se dina manifestationer, hur du styr livet och kan testa på en allt större nivå. Din kraft är outstanding eftersom du nu är en ny individ. Det är som att cellerna och nerverna i kroppen sprakar av kraft.

Steg 6: Livets syfte

Själen kan tala fritt. Du följer flödet och inser att hela livet är oförutsägbart. Själen kan nu visa dig syftet med uppvaknandet och du kan se tillbaka med glädje på din fantastiska resa som gjort dig så stark. Du är i gudomlig kontakt med dig själv och låter hjärtat och din intuition visa dig vägen i allt du gör. Livet är en resa där ingenting är omöjligt så länge du lever kvar i din kropp. 

Det här var en snabb genomgång av stadierna i det själsliga uppvaknandet. Men om du vill veta mer får du gärna kontakta mig så ska jag bistå dig med vägledning i din resa. Jag kommer även fortsättningsvis dela med mig mer av själens uppvaknande, framförallt via youtube Livsinspiration ThereseElisabeth.

Jag önskar dig allt väl på din resa/ ThereseElisabeth