Läggning Spåstjärnan

27.04.2018

Lägg ut tolv kort i en cirkel. Varje kort representerar en månad på året.

Börja med kortet i mitten som symboliserar situation nu.