Gå på känsla - Intuition

21.11.2018

Den andliga vägen är en väg där du följer din intuition, ditt hjärta och din magkänsla. Alla dessa tre komponenter behövs för att finna rätt väg för varje enskild individ. Ingen människas väg till det medvetna tillståndet är nämligen densamma som någon annans. Att följa intuitionen handlar om att följa den energi, eller den känsla som hägrar i luften just nu. Det är som att ett högre medvetande vägleder dig framåt på din färd. Intuitionen kan säga dig hur du bör göra i din situation just nu. Att följa hjärtat innebär att du tar dig ifrån tankens rädslor för en stund. Tanken vill ofta säga dig att du inte kan skapa förändring eftersom den anser att den skyddar dig genom att hålla dig kvar där du är. Hjärnan kan nämligen inte förstå hur det nya livet ska se ut eftersom den aldrig har upplevt detta förut, därmed tror den att det är farligt för dig. Den vet ju bara hur den kan skydda dig här och nu. Du behöver istället lägga fokus på hjärtat, hur det känns och vad du tänker där. Det som känns rätt i hjärtat visar dig vilket val du bör göra. Magkänslan hjälper dig att visa det som inte känns bra. Om magen opponerar sig, blir orolig och säger ifrån är detta en stark indikation på att det du väljer, eller tänker att välja bör kännas över en gång till. Själen är i ständig kontakt med alla dessa tre fenomen. Själens röst kan därmed göra sig hörd via din intuition, hjärtat och magkänslan. Dessa tre behöver vara i balans för att våga följa känslan hela vägen ut.

Ett hjärta utan huvud är ändå absolut inte bättre än ett huvud utan hjärta. Intellektet behöver vi för att tänka efter om vi är på rätt väg och hjärtat för att känna om livsvägen du vandrar innebär harmoni eller disharmoni. Så likväl som det behövs balans mellan känslans och själens tre vägledare inom dig så behöver det även råda balans mellan hjärta och hjärna. Balansen mellan dessa är helt och fullt livsavgörande. Balans eller obalans, valet är ditt och prislappen kommer att belasta din inre skattkammare.

Tillit

Högre vilja skulle kunna liknas vid att föras i rätt riktning av medvindar. Så länge du följer den högre viljan så kommer också vinden att blåsa i rätt riktning och fylla dina segel. Detta innebär att du aldrig behöver forcera fram det högsta goda. Du är i linje med det varaktiga flödet, vilket innebär harmoni. Tillit är att känna tro på den högre viljan. I det andliga livet litar du fullt och fast på den högre viljan trots att du ibland är rädd för att ta dig vidare. Genom att arbeta på tilliten inom oss skapar det ett mervärde till hela livet. Där vi slutligen kan uppleva en högre mening med hela vår existens. För att komma till denna mening är det uteslutande tilliten till vårt högre gudomliga jag och vilja som uteslutande ska leda oss vägen fram.

Författare: ThereseElisabeth