Förstå kaoset för att leva i glädje

29.04.2020

"Förstå kaoset för att leva i glädje"

Om två ting är i jämvikt med varandra så råder det en harmoni och en balans mellan dessa två ting. Tänk på vågskålen - att det ena inte överväger det andra utan båda skålarna är i harmoni med varandra. Detta behöver inte betyda att det som ligger i båda vågskålar är identiskt med varandra, utan här handlar det om balans, jämvikt och harmoni.

Men om den ena vågskålen skulle vara mycket tyngre än den andra så betyder det att någonting väger mer än det andra. Det uppstår obalans vågskålarna sinsemellan. Frågan är då bara varför? Vad är det som tynger ner och sätter hela den harmoniska balansen ur spel?

Om en viss situation uppstår i en människas liv - en situation som är destruktiv och dränerande på energi - så borde det av naturliga skäl finnas en undran och en nyfikenhet över hur detta kan komma sig. Situationen beror ju på någonting annat, vilket kan vara ett beslut som tagits, någonting som har ignorerats eller helt enkelt en tidigare situation som har lett fram till den nuvarande. Detta måste identifieras - det är första steget. Om du kan kartlägga ett händelseförlopp och hitta roten till problemet så har man en helt annan överblick på det rådande läget. I och med detta så kan du också skapa dig en bild och förståelse över varför situationen har uppstått. Du kanske kommer fram till att vissa beslut inte skulle ha tagits, eller att vissa beslut borde ha tagits. Man kanske kommer fram till att den egna ignoransen var så pass stor att man vägrade se det uppenbara, vilket i sin tur gjorde att kaos kunde löpa amok.

Att kväva problemen i sin linda är bättre än att behöva halshugga en Hydra, eftersom det kan vara svårt att veta vilket av huvudena som dödar monstret. I värsta fall har ett problem fött två nya, och så vidare.

Om du inte förstår ditt eget inre kaos som skapar problem för dig så blir det också omöjligt att hitta en väg ut ur det problemskapande sinnestillståndet. För detta krävs självrannsakan, mod och ärlighet. Alla har vi något kaotiskt och destruktivt inom oss. Men frågan är bara hur mycket och vad vi kan göra åt det hela för att det inte ska ta över och styra våra liv. Det är här som en ödmjuk inställning till sig själv och sitt inre kommer in i bilden, samt ett ärligt seende som inte förskönar och ignorerar de verkliga bekymmer och sår som vi har inom oss. Kan vi bara erkänna att vi har vissa tillkortakommanden och problem så öppnar sig en hel värld av möjligheter. Detta gör att vi får en låda med nya verktyg som kan ställa balansen till rätta.

Om du kan skapa dig en sann förståelse för ditt inre och yttre kaos, så kan du också åtgärda det hela, om det är din vilja att göra så. Men det kan också innebära att din självbild ändras i och med att dina inre egenskaper förvandlas till något nytt. Detta måste man vara beredd på, och det hör till vanligheterna att man under en period inte riktigt känner igen sig själv. Inte så konstigt med tanke på att man transformeras - inifrån och ut. Självbilden ändras och man upptäcker att man inte är sitt gamla "Jag" längre. Med det är också så det är ämnat att vara. Om en människas gamla "Jag" är ens egna värsta fiende, så är det en indikation på att detta gamla Jag måste bytas ut mot en nytt "Jag". Ett nytt Jag som istället blir en bundsförvant och allierad istället för en fiende som hela tiden sätter käppar i hjulen och hindrar den personliga och andliga utvecklingen. Detta kaos måste därför förstås och sedan balanseras med lämpliga åtgärder. Vill du välja glädje eller vill du fortsätta leva i ditt personliga inre kaos? Valet är ditt och ingen annan kan vandra vägen åt dig. Men ett tips är att välja glädje, harmoni och balans oavsett vad det kostar på det fysiska planet. Den högre sanningen och glädjen kommer inte från samma källa som den fysiska och materiella. Just därför är det inte ovanligt att den inre striden mellan det fysiska och andliga påminner och kriget mellan himmel och helvete.

Författare: ThereseElisabeth & Staffan Stridsberg