Föreläsning Vårda Själen

06.04.2018

Föreläsning Vårda själen om att se helhetsperspektivet på människan. Hur människan påverkas av hälsa eller ohälsa genom olika faktorer