Enkel Numerologi

27.04.2018

Numerologi betyder läran om siffror eller siffermagi

Nedan ger vi dig en enkel mall på vad siffrorna står för i samband med tarotkorten

ESS- Nya starka krafter, Impulser, Kreativitet och ny början.
2- Balans. Kan tyda på passivitet
3- Nya möjligheter. Extra tillgångar, energi och oberoende
4- Harmoni och vila. Se saker ur olika synvinklar (fyra hörn) uthållighet
5- Sökande, Stress, Förvirring, kaos
6- Tillfredsställelse. Gemenskap, välbalanserat
7- Egen vilja, Eget Val, intuition, andlighet
8- Utdelning och respons utifrån. Förändringar. Evighetssymbol.
9- Slutförande, Erfarenhet. Glädje, aktivt val, beslutsamhet
10- Harmoni & Balans. Fulländat projekt. Kan gå vidare med de nya erfarenheterna.

Prinsessa/Page- Meddelande eller besked

Riddaren- Tillförsel. Klarare Besked, snabb intensitet

Damen- Omtanke och fasthet. Ambition och vilja

Kungen- Säkerhet & stabilitet. Starka energier.

Övningar för kursdel 2

1. Börja med att lägga ihop alla Ess alla tvåor, treor och så vidare tillsammans från sviterna.

Meningen är att du nu skall titta på vilket mönster de olika siffrorna ger på korten. Även om det är olika sviter så kan du se att det finns liknande mönster, färger, toner eller känslor i exempelvis siffran fem.

Plocka fram siffran fem i svärd, bägare, mynt/pentagram och stavar. Eller om du har en lek som visar jord, luft, eld och vatten.

Femman står som bekant för sökande, stress, förvirring och kaos. Titta på vad du ser i de olika korten. Kan du se i färgvalen att det är förvirrande? Kan du känna stress kring kortet? Om det finns människor eller symboler på korten, hur beter dessa sig? Titta på varje svit ett i taget, skriv gärna ner vad som kommer till dig i tankar och känslor.

För att lära känna siffrorna

En enkel övning

Börja med att lägga ihop alla Ess, alla tvåor, treor och så vidare tillsammans från sviterna.

Meningen är att du nu skall titta på vilket mönster de olika siffrorna ger på korten. Även om det är olika sviter så kan du se att det finns liknande mönster, färger, toner eller känslor i exempelvis siffran fem.

Plocka fram siffran fem i svärd, bägare, mynt/pentagram och stavar. Eller om du har en lek som visar jord, luft, eld och vatten.

Femman står som bekant för sökande, stress, förvirring och kaos. Titta på vad du ser i de olika korten. Kan du se i färgvalen att det är förvirrande? Kan du känna stress kring kortet? Om det finns människor eller symboler på korten, hur beter dessa sig? Titta på varje svit ett i taget, skriv gärna ner vad som kommer till dig i tankar och känslor.

Välj att göra samma sak med alla siffergrupper genom tarotleken för att kunna se samband och den röda tråden i varje siffra.

ThereseElisabeth