en-Vilken infallsvinkel har jag?

19/05/2018

Vad jag söker finner jag

Dina erfarenheter är en spegling

Allt du har med dig från ditt liv speglar hur du tolkar korten. Du tolkar utefter dina erfarenheter, dina tankemönster och din kunskap. Om du söker efter stora möjligheter och glädjande svar är det detta du kommer att förmedla till klienten. Riktar du uppmärksamheten mot elände och negativitet är det så du kommer att läsa korten. Du kommer därför att märka att när du utvecklas andligt och personligt kommer dina tolkningar att komma i en högre energi och du kommer att plocka ner långt större möjligheter och på så sätt kunna hjälpa klienten mer på djupet.

Desto mer kunskap du finner inom dig desto djupare kommer du att kunna tolka tarotkorten.

Alla tolkningar du gör är också en spegling av vad du själv står inför i livet just nu. Om du blir uppmärksam på varje läggning du gör, visst skulle den kunna visa svar och möjligheter även för dig?

Författare: ThereseElisabeth