en-Video: Filosofiska Funderingar

03/06/2018

En film av Staffan Stridsberg som handlar om existentiella och filosofiska ting i vår vardag från ett mer jordnära perspektiv. Vad innebär det egentligen att vara människa och varför är vi som vi är? Filmen ger inga slutgiltiga svar på dessa frågor, utan den kan ses som en inspirationskälla till nya funderingar och tankar kring vårt egna liv.
© ObservatoriaCreations 2017

Längd: ca 45 min