en-Vägledning med Favole

Tarot Favole. En vacker, annorlunda och för många kan det vara en skrämmande lek då den visar mycket smärta inom oss. Dagens budskap handlar därför om det som behöver komma fram i ljuset och läka

Välj det kort du dras till idag

Ditt budskap

1. Det hägrar en del sorg inom dig just nu. Känslor som du inte alltid förstår visar sig allt mer. Tillåt dig att vara i de känslor som är just nu. Du behöver läkning genom dina känslor och i reflektion över det som sker inom dig.

Många pusselbitar har fallit på plats inom dig. Du förstår allt mer vad du vill och vem du vill vara eller vem du vill bli. För att komma dit behöver den smärta och orolighet som finns kvar i kroppen få visa upp sitt ansikte.  Du kan just nu se speglingar om vad som sker inom dig i din omgivning. Var observant på vad det är du möter och detta kommer att ge dig ledtrådar du kan använda till att söka inåt i dig själv. Det ger dig slutligen svar på dina frågor om vad det är som åsamkar dig smärta. Allt som sker är helt i sin ordning. Du behöver inte rädas dina känslor. Det du känner är din sanning. Men ibland kan din tanke behöva mer tid för att förstå känslan. Tillåt dig att vara fullt ut i dina känslor, oberoende om vad andra tycker om detta. Din omgivning kan komma att reagera med olustkänslor inför att du visar dig mer sårbar. Låt de andra sköta sina känslor, det du känner kan ingen annan sätta en etikett på. Det du får andra att känna har med deras eget perspektiv att göra. När du är ärlig gentemot dig själv och alla dina känslor, både de ljusa och de mörka det är då du kan läka dig själv. I din egen läkningsprocess hjälper du faktiskt också andra att få läka sitt. 

Det finns någon i din omgivning som kan tyckas "falsk" i det som sker. Denna figur visar en mask utåt av välvilja men innerst inne finns en mycket sårad själ som behöver få se dagens ljus. Eftersom denne person egentligen är sårbar visar denne fasaden av att allt är bra på ytan men det kommer också kommentarer som du känner inte är helt ok. Reflektera över hur du kan svara an mot denna person med respekt och utan att själv gå in i försvarsbeteenden. Be om hjälp från ovan med kommunikation om du känner att du själv har svårt att hitta orden du behöver. 

2. Du funderar starkt på att ta klivet ut i det okända. Du vill så gärna slå dig fri men rädslan för om det blir fel hindrar dig. Reflektera över om du vill skapa förändring. I så fall är det dags att ta steget. Det sker inte av väntan på bättre tider.

Du har under en lång tid funderat över rätt och fel. Du vet vad du vill. Du vet vart du vill. Du vet egentligen hur du ska nå målet. Och ändå hindrar du dig själv. Rädslan eller oron är så stark för att lämna den trygghet du sitter i att du hellre lever i slentrian än att ta klivet ut till att förverkliga dig själv. Du vet också att tryggheten egentligen är en falsk trygghet, det vill säga att det är en trygghet byggd på en grund som egentligen inte längre existerar. Denna grund är inte i samklang med din egen energi, din själ som bara längtar efter att få komma ut och få ta sin rätta plats i livet. Du känner så starkt att det kommer bli bättre än vad du någonsin förväntar dig. men ändå vågar du inte göra det du så innerligt väl känner att du borde. Reflektera över vad det är för rädsla som hindrar dig. Är denna rädsla sann eller är den skapad från någon annan, dina tankar eller tidigare erfarenheter? Du är inte längre densamme som du varit eftersom du kommit så långt i livet. Men du håller dig kvar i det förgångna och vill inte se din förändring. Små förändringar räcker inte i detta läge. Du behöver ta det stora klivet ut. Nu. Det enda som hindrar är du och ingen annan eller något annat. Det finns inget att vara orolig för. Det kommer att bli tufft men att du tar steget gör att det blir det bästa för alla inblandade parter. Så länge du håller dig kvar i det förgångna kommer det liv du vill leva och längtar efter inte att ta form. Och det vet du. Det är du som väljer. Vill du stanna eller vill du leva efter dina bästa förutsättningar.

3. Rosen är en vacker, ljuv och kärleksfull blomma. Men den har även vassa taggar. Du behöver gå på djupet om att du kanske romantiserar en situation. Se alla delar av situationen så att du kan manövrera taggarna på bästa sätt.

Detta kort kanske inte säger dig så mycket då det endast innehåller dessa rosor. Men det finns alltid något mer bakom allt vi betraktar. Det som ser ut att vara är kanske inte vad det ser ut då det finns ett större djup bakom framsidan. För om vi vänder på kortet hittar vi nya mönster som skapar nya vägar. Det är just detta du behöver att göra. Se nya perspektiv. Testa en ny väg. Du behöver se din situation från en ny synvinkel som att du betraktade dig själv ovanifrån. Om du skulle vara vän med dig själv, vilket råd skulle du ge dig då? Hur skulle du behandla denna vän? Genom dessa reflektioner är du den vän du skulle vilja vara till dig själv?

Vad är det du gör ljuvt och oskyldigt som du skulle behöva se på mer klart? Vad är det i livet du känner inte är bra? Varför döljer du detta för dig själv. Var i livet finns dina taggar? Erkänn dessa taggar och du blir medveten om problemet. När du blir medveten behöver du fråga dig själv om du vill göra något åt situationen. Om du vill förändra och ta bort det som bekymrar dig, reflektera över vad du behöver att göra. Om du vill stanna kvar i det som är kommer även taggarna att finnas kvar. 

Livet innebär både ljus och mörker. Det är både ljuvt och vasst på samma gång. Men genom att bli medveten om vad dina val får för konsekvenser får du mer kraft att påverka allt det som sker i livet.

ThereseElisabeth