en-Vad ger näring? Vad gör inte?

13/01/2019

Från ett vardagligt perspektiv så är det relativt lätt för en människa att identifiera vad som ger näring och vad som tar energi. Alla har vi olika intressen som vi tycker om att ägna oss åt och vi har samtidigt en uppsättning "störande moment" som vi helst skulle vilja slippa undan, trots att vi ändå offrar oss för andra år efter år. Så från ett världsligt perspektiv kan man i regel med lätthet peka ut vad som känns bra och vad som gör att det knyter sig i magen. Men hur ser det hela ut från det högre perspektivet - från det andliga perspektivet?

Bara för att en viss sak är rolig och ger "näring" från det fysiska perspektivet, gör det nödvändigtvis inte det från ett andligt perspektiv. Det är här som det andliga priset vanligtvis kommer in i bilden igen.

Låt oss säga att andlig näring kommer av meditation. Vad innebär då detta rent konkret? Jo, det bör ju innebära att tid måste avsättas för att meditera, vilket i sin tur innebär att man kanske måste ta tid från någonting annat. Dygnet har ju bara 24 timmar. Låt oss säga att denna tid för meditation dras bort från en del av umgänget med andra människor - kan du acceptera det? I vilket fall så behöver du avskärma dig till viss del för att det över huvud taget ska vara möjligt att meditera. Det blir annars en omöjlighet om man inte får vara ifred och ha det tyst och stilla runt omkring sig. Men låt oss istället säga att du gör avkall på din tid framför tv:n. Kan du leva med det, eller blir det jobbigt av blotta tanken på detta? Eller kan du förmå dig själv att stiga upp tidigare på morgonen för att avsätta tid för meditation innan du åker till jobbet?

Som du ser är inte detta någonting som är helt enkelt, eller att det bara skulle falla sig helt naturligt. Någonting måste också göras, vilket brukar betyda någon form av förändring i livsstilen.

Om vi istället går vidare till andliga studier. Hur mycket tid kan du avsätta för att läsa och studera olika andliga ämnen? I det här fallet räcker det inte med att läsa några sidor i en bok precis innan man somnar. Hur mycket uppbyggande information brukar en människa kunna ta in strax innan det är dags att sova? Inte mycket. Utan här handlar det om disciplinerade studier under tider på dygnet då man är någorlunda klar i huvudet. Detta innebär också att man måste avsätta tid - tid som måste plockas från någon annan aktivitet.

Låt oss nu säga att du ska avsätt tid för både meditation och andliga studier, vilket inte alls är någon udda eller sällsynt kombination. Räcker din tid till? Hur ska du göra för att organisera denna nya livsstil? Detta innebär förmodligen att mycket mer tid måste plockas från aktiviteter som inte fyller samma funktion som de andliga studierna och meditationen. Frågan är då bara vart du kan ta denna tid ifrån?

Om man lägger till ytterligare en dimension i den andliga livsstilen - exempelvis att du vill börja undervisa eller hålla någon helgkurs då och då. Eller att du själv går på olika kurser i personlig och andlig utveckling. Detta borde i rimlighetens namn innebära att det snart inte finns tid för så mycket annat. Kan man leva med det? Eller blir avkallet på det fysiska allt för stort? Det här är saker som man behöver avväga med jämna mellanrum, och sedan behöver beslut om livsstilen fattas.

Det är inte alltid som det jordiska livet går att sammanföra med den andliga livsstilen, åtminstone inte om det ska göras helhjärtat. Något gammalt måste alltid försvinna om det ska bli plats för det nya. Dygnet har som sagt endast 24 timmar och det gäller att vi fördelar vår tid på rätt saker. Så vad bygger upp din andlighet och vad raserar den? Det enda som krävs här är att titta på sin livssituation med ärliga ögon och sedan bestämma sig. Men kom ihåg - att inte bestämma sig är också att göra ett val. Frågan är bara vad det skapar. Vad vill du skapa och vilket värde sätter du på din andliga utveckling? Alla former av inre framgång har ett pris och det gäller bara att bestämma sig för om man vill betala det eller inte. Valet är fritt, så också din andliga utveckling.

Författare: Staffan Stridsberg