en-Traditionella betydelser Lilla Arkanan

När du känner att du har fastnat i din egen tolkning. När du vill ha fler infallsvinklar. Eller när du tolkar för egen räkning, då kan det ibland vara skönt att ha en liten lathund tillhands för hur du kan tolka korten.

Blanda gärna din egen känsla och intuition med de traditionella betydelserna för korten. Helst av allt vill vi på Tarotskolan att du ska använda din intuition eftersom det ger den största andliga utvecklingen och ökar tilliten till dina egna förmågor.

ThereseElisabeth

Stavar

Stav Ess- En kraft inifrån att man vill sätta igång något. Nya starter tankemässigt som gör att det händer något.

Stav 2- stabilitet arbetsmässigt. Mer möjligheter och fortsättning

Stav 3- Oväntade möjligheter. Mycket är på gång, man vill åstadkomma mer

Stav 4- Grundad stabilitet och trygghet. Ett lyckat arbetsprojekt

Stav 5- Mitt i en situation. Konflikter och stress

Stav 6- Avklarade projekt, succe via en arbetssituation

Stav 7- Egen vilja och beslutsamhet. Står inför ett arbetsval

Stav 8- En förändring är på gång. Något tillkommer utifrån

Stav 9- Erfarenhet och ansvar. Utdelning

Stav 10- Stor erfarenhet av en arbetssituation. Säkrare position

Stav Prinsessa/Page- Snabbt kommande erbjudande eller meddelande

Stav Riddare- Snabba händelsen och förändringar

Stav Dam- Motivation. Ambitiös. Ansvarsfull

Stav Kung- Auktoritet och starka ledaregenskaper. Stadig position


Mynt/Pentagram

Mynt Ess- En ny grund ekonomiskt eller en ny trygghet och bas

Mynt 2- Förändring i trygghet och/eller ekonomi. Behöva balansera.

Mynt 3- Något oväntat tillförs i ditt levnadssätt. Blir en tillgång.

Mynt 4- Stabil grund. Kan fastna i sin egen trygghet. Vila i hemmet

Mynt 5- Materiell förvirring. Viktigt med struktur

Mynt 6- Inre harmoni och balans att vilja dela med andra.

Mynt 7- Ta tag i planering. Göra val hur du vill ha det.

Mynt 8- Komma vidare med hjälp av omgivningen & med kunskap du har

Mynt 9- Den positiva energi du gett ut ger nu utdelning. Harmoni & glädje

Mynt 10- Materiell stabilitet. Trygga relationer.

Mynt Page/prinsessa- Besked eller bidrag som ger bättre stadga & trygghet

Mynt Riddare- Händelse som ger större ekonomisk stabilitet

Mynt Dam- Stillhet och kontroll över handlingar. Varande & växande

Mynt Kung- Säker position och säkra beslut


Bägare

Bägare Ess- Nytt känslomässigt kommer in i ditt liv. Positiva känslor.

Bägare 2- En ömsesidig relation med utbyte och mycket glädje

Bägare 3- Oväntad glädje och gemenskap. Spontanitet förälskelse

Bägare 4- Avvaktan. Vill vara ifred och begrunda sina beslut.

Bägare 5- Glädjen inns, men osäkerheten hur du skall ta tillvara på detta.

Bägare 6- Glädje och gemenskap. Du vågar dela med dig och kan ta ansvar

Bägare 7- Känslomässig kris. Du behöver ta ett eget beslut.

Bägare 8- Känslomässig vändpunkt. Det kan vara svårt att ta tag i din egen situation.

Bägare 9- Tillit till sig själv. Belåtenhet & tillfredsställelse

Bägare 10- Glädje, kärlek & gemenskap

Bägare page/prinsessa- Spontana upplevelser, kärlekshandlingar

Bägare Riddare- Känslomässiga upplevelser. Intensiva, laddade känslor

Bägare Dam- Leva i sina känslor. Kunna se helhet & ta ansvar

Bägare Kung- Trygghet och ansvarsfulla relationer


Svärd

Svärd Ess- En ny stark kraft, tanke och idé. Kommer ofta plötsligt

Svärd 2- Lättnad. tankemässig frid, harmoni och balans

Svärd 3- Tankar kan bli kaos. Tankemässiga motgångar

Svärd 4- Orkeslös, vilar ifrån sina tankar. Orkar inte ta tag i tankar

Svärd 5- Stress & inre konflikter. Tankar som snurrar

Svärd 6- Mental avslappning & frid. Vågar se nya möjligheter

Svärd 7- Egen lättnad och valfrihet. Målmedvetenhet

Svärd 8- Pressande omgivning. Vet inte vad man själv vill.

Svärd 9- Tankemässig press som gett oro. Svårt att slappna av. Oro

Svärd 10- Tomhet, vilsenhet & maktlöshet. Mental utmattning

Svärd Page/prinsessa- Meddelande som ger fortsatta möjligheter

Svärd Riddare- Snabba & intensiva händelser

Svärd Dam- Envisa beslut. Nu har jag bestämt mig. Medvetenhet

Svärd Kung- Beslut och avtal. Mycket blir klart