en-Tarotlekens uppbyggnad

19/05/2018

Den största hemligheten är att kombinera det andliga livet med det fysiska. När du hämtat ner Stora Arkanans kort i din kropp, då har du lyckats

Tarotkortleken

Tarotleken består vanligen av 78 kort. Det finns kortlekar som har ett extra okänt kort som på engelska kallas "The Unknown Card".

Leken är uppdelad i två delar som kallas Stora- och Lilla Arkanan. Ordet Arkana betyder hemlighet. Med andra ord är tarotleken uppdelad i stora hemligheten och lilla hemligheten. Dessa är till för att synliggöras. Hemligheten med korten är att tolka, medvetandegöra och förstå det som kan tyckas vara dolt vid första anblicken.

Stora Arkanan

Består av 22 kort som går från nummer 0 (Narren) till 21 (världen). Stora Arkanan bär på andlighetens och den personliga utvecklingens hemligheter. Ditt så kallade andliga liv som du kan upptäcka genom ett kort i taget.

Lilla Arkanan

Består av 56 kort. Den är indelad i fyra sviter från ess upp till kung, precis som en vanlig kortlek. Skillnaden är att tarotleken har fyra klädda kort och att sviterna kallas pentagram (pentacles), bägare (cups), stavar (wands) och svärd (swords).

Lilla Arkanan bär på det fysiska livets hemligheter. Här döljer sig symboler som speglar din omgivning med allt det du har omkring dig i ditt vardagliga liv.

Sviterna

Varje svit i Lilla Arkanan representerar ett specifikt område i livet. De är också förknippade med elementen, årstider, väderstreck och astrologi.

Pentagram

Handlar om vår trygghet i tillvaron såsom ekonomi, boende, hemmet och familjen. Detta är basen i livet eftersom när du är trygg i din tillvaro gör du trygga val i livet. Pentagram är kopplade till elementet jord, årstiden höst, riktningen väst och stjärntecknen stenbock, oxe och jungfru.

Bägare

Representerar känslor, kärlek, hopp, tro, känslosamma upplevelser, intuition och relationer - både den till dig själv och till andra. Bägare är kopplade till elementet vatten, årstiden sommar, riktningen syd och stjärntecknen fiskarna, kräftan och skorpionen.

Svärden

Berättar om våra tankar, ditt mentala intellekt. Vad du tänker om dig själv och andra. De handlar om vägen från en idé/tanke till att du manifesterar i handling. Svärden är kopplade till elementet luft, årstiden vinter, riktning norr och stjärntecknen vattumannen, tvillingarna och vågen.

Stavar

Berättar för oss om kreativitet där vi arbetar, studerar, bygger och skapar. Här finns drivkraften i livet då det innebär aktivt handlande. Stavarna är kopplade till elementet eld, årstiden vår, riktningen öst samt stjärntecknen vädur, lejon och skytten.

Att kombinera Stora- och Lilla Arkanan

Den största hemligheten är hur du får hela tarotleken att bli ett. De ska bli ett med varandra, med dina ande och din kropp. När du förstår kopplingen mellan de båda världarna och manifesterar dem tillsammans i livet- då har du lyckats.

Författare: ThereseElisabeth