en-Tarotläggning Attraktionsnivå

Till dig som arbetar med attraktionslagen men kanske inte riktigt får det att fungera fullt ut. Du vet att attraktionslagen levererar på den energifrekvens som du sänder ut. Här är en tarotläggning som hjälper dig att reda ut vad du behöver göra för att kunna ta emot samt vilken vibrationsnivå du befinner dig på. När du vet var du befinner dig i nuläget kan du verka för att ändra på din frekvens så att den kan hamna i rätt läge med det du vill få levererat.

ThereseElisabeth