en-Tänkandet

19/05/2018

Verkligheten är kanske bara en idé - ett koncept,

som inte är så verkligt som man kan tro

Konsekvenser

Kan det vara som så, att det vi tänker påverkar världen och verkligheten runtomkring oss? Vad skulle du i så fall göra om du hade verktyg som kunde förändra verkligheten?

Medvetenhet

Man skulle kunna påstå att de flesta människor egentligen inte är så medvetna om att deras tankar inte är någonting annat än åsikter kring deras egna känslor och känslotillstånd. Ungefär som ett kommentarspår till deras emotionella existens.

"AGERA" I stället för att "REAGERA"

Medvetna val

Att kunna göra medvetna val i sitt liv, resulterar i en helt annan upplevelse av verkligheten. Upplevelsen består av insikten att man är fri. Därmed kan man inte längre beskylla yttre företeelser och andra människor för de val som man har gjort, och de val som man fortsätter att göra. Viktigt att komma ihåg är också att de val som man fortsätter att göra, kommer att forma ens liv och framtid.

Att vara sig själv (autentisk)

Att inte vara autentisk eller sig själv fullt ut, innebär per automatik att du kommer vara falsk mot dig själv. Om du inte är dig själv, eller vågar vara dig själv, så innebär det också att du kommer spela en roll. Detta leder i sin tur till att du dödar ditt sanna jag, eller att du som autentisk människa upphör att existera. På så vis har man tappat bort sig själv och vet inte vem man är.

Så... vem är du?

Var kommer du ifrån och vart är du på väg?


Författare: ThereseElisabeth & Staffan Stridsberg