en-Representanterna

Representanterna är de klädda korten i Lilla Arkanan. De kan representera både människor, händelser eller en person som påverkar en händelse. Korten visar oss den kvinnliga och manliga energi som finns och olika utvecklingsstadier som är involverade och påverkar.

Pagen

Representerar barnet, en människa eller situation som befinner sig i en början. Man är nyfiken och kanske lite naiv innan man lärt sig grunderna. Något som behöver att mogna och växa till sig.

Riddaren

Representerar tonåringen, den unga vuxna människan och situationer som ter sig som sådan. Hängivenhet, målmedvetenhet och engagemang. Man har kommit en liten bit på väg men kan ännu inte se konsekvenser av det man gör.

Drottningen

Representerar den vuxna eller mogna kvinnan som har lärt sig av livet. Situationen har utvecklats till en stadig grund att stå på. Man vet vad man vill och känner hur man bör verka vidare. Nu förstår man konsekvenserna av tidigare handlande. Drottningen visar också omhändertagande, förståelse, mognad och kompetens.

Kungen

Representerar den vuxna eller mogna mannen som liksom Drottningen bär på stor erfarenhet. Situationen är nu fast förankrad och visdomen sprids vidare i stort sett av sig självt. De är rika i sina förmågor och bär på stora ledaregenskaper.

När representanten dyker upp

De fyra sviterna kan användas för att beskriva personligheter eller situationen då man ser vilka egenskaper som är mest framträdande.

Om det finns många representanter i samma läggning var observant på vilka det är som kommer upp. Är det från samma svit, är det samma grad av representant och hur är de utspridda i läggningen. Representanterna kan visa att nya människor eller infallsvinklar är i antågande eller att du måste släppa personer som blockerar dig i nuet. Kan det vara så att gamla relationer fortfarande håller dig fast från ditt förflutna.

Korten kan även visa oss de roller vi spelar, de masker vi bär då de speglar olika åldrar och egenskaper inom oss. Var observant och nyfiken när du tolkar representanterna.

ThereseElisabeth & Staffan Stridsberg