en-Medial Cirkel: Kanalisering med andevärlden

Kanalisering betyder att du läser av energin från våra nära och kära på andra sidan eller får budskap från andra energier på andra sidan som till exempel änglar.

Att läsa energi från bortgångna är egentligen inte svårare än att läsa av energi från en levande person. Det sitter i huvudet att vi tror att vi inte kan eller att det skulle vara krångligare. Om du är nybörjare kan jag rekommendera att göra övningarna i den mediala cirkeln där ni läser av varandras energier först, för att bryta isen och stärka ditt självförtroende att du kan.

För att göra övningarna på ett utvecklande sätt rekommenderar jag att ni är en grupp på minst fyra personer. Samla gärna ihop ett gäng där alla inte känner varandra sedan tidigare.

Att träffas och träna tillsammans i grupp är ett effektivt och trevligt sätt att utveckla dina mediala sidor.

Vad sker i kroppen?

I varje övning ska du använda dig av vad det är som sker i kroppen. Vad känner du? Vad hör du? Vad ser du (även vad du kan se för inre bilder genom tredje ögat), vad känns i kroppen? Vad vet du med säkerhet enligt din intuition? Lita på magkänslan helt enkelt att allt du får till dig är av en anledning att det ska tolkas.

När vi tar in en ande i kroppen kan det ibland kännas som att hela kroppen förändras, att du blir större, längre, mindre eller får större byst för att nämna några exempel. När du får denna känsla är det den andliga kontakten som vill visa dig hur denne såg ut och kändes när denne levde i sin fysiska kropp. Du kan också känna av sjukdomar och åkommor i kroppen som är till för bevisföringen, det vill säga att du ska kunna förmedla vem det är du har med dig från andra sidan.

Ge inte upp den information du får

För att utvecklas behöver ibland tolkningarna utvecklas. Släpp inte det du får till dig om du inte får rätt direkt, utan fortsätt att gräva djupare in i informationen till dess att du förstår varför informationen kom till dig. All information får du av en anledning!

Om du inte förstår informationen, fråga dig varför, tänk dig att du tittar från det på olika aspekter. Om du ser en badanka för ditt inre kanske det inte är badankan som har betydelse egentligen, utan den är en länk till att du ska tänka bada eller barn. Detta kan då tolkas till att den andliga kontakten du läser av älskar att bada och har mycket av sitt barnasinne i behåll.

Åter igen det allra viktigaste är att inte släppa informationen du får, ty du får allt av en anledning. Men för din utveckling behöver du arbeta mer med det som kommer till dig ju längre du har kommit i din mediala utveckling.

Bevisföring

Bevisföring är superviktigt

Därför behöver du fokusera mycket träning på bevis

Bevisföring är den viktigaste delen för ett medium. Om du inte kan förmedla vem du har med dig på max tre påståenden kommer du att tappa förtroendet från din kund.

Du behöver därför starta en sittning med bevisföring för att direkt kunna visa att du har en kontakt på andra sidan som vill förmedla något till din kund.

Ge helst inga budskap till kunden innan ni rett ut vem du har med dig genom bevisföringen.

I träningsfasen kan det ta längre tid att lära dig hur du ska arbeta fram bevisen och det är just därför du behöver träna. När du tar emot kunder behöver du vara mer professionell än på träningstillfällen.

Andevärlden kommer att testa dig på träning, de är alltid lite extra kluriga på kurser för att du ska utvecklas ordentligt. Så ge inte upp, det är för att du ska växa. Lita på att andevärlden vet vad du behöver.

När du fått in bevisföringen så att någon känner igen personen kan du förmedla ditt budskap. Om det är flera som känner igen anden, behöver du arbeta tills ni inte har någon tvekan om vem denne är och vem anden ska till. Du kan behöva gå djupare in i bevisföringen eller göra någon övning för att komma vidare.

Den bästa bevisföringen är det som de flesta personer känner till om personen på andra sidan

Sjukdomar: Vilka sjukdomar, krämpor eller åkommor har anden haft i livet?

Det kan kännas i kroppen, du kan höra ord, se bilder eller helt enkelt bara veta svaret.

Dödsorsak: Vad dog personen av?

Fråga den andliga kontakten om det var ett långt sjukdomsförlopp eller gick det snabbt? Var dog personen? Fanns det någon med vid dödsögonblicket?

Hobby, intressen: Vad tyckte personen om att göra?

Vissa personer har mycket tydliga fritidsintressen. Tälja fågelholkar, orientera eller spela något instrument. Du kan känna i händerna att du stickar eller påtar med något, det är den andliga kontaktens sätt att visa vad denne har gjort.

Arbeten: Vad har anden arbetat med?

Har denne arbetat med kroppen och händerna eller suttit på kontor? En som haft en egen gård kan tydligt kännas i kroppen att man röjer i skogen eller tar hand om djur.

Relation: Den relation anden har till kunden.

Det är inte alltid anhöriga som kommer. Ibland kan det vara vänner, arbetskamrater eller patienter man vårdat. Ibland kan det också vara avlägsna släktingar så att de inte riktigt känns som släktband. Känn dig fram och beskriv så gott du kan vad du känner och upplever.

Personlighet: Hur känns anden?

Levnadsglad, ledsen, deprimerad eller munter. Är det en lustigkurre, intellektuell bokmal eller otroligt ödmjuk och kärleksfull? Är det en person som tänker mest på andra?

I personligheten finns massor av känslor att plocka information av. Blir du glad eller ledsen när du tar in anden? Känn på personen. Upplev hur det känns att vara denna person i livet.

När det känns svårt att komma vidare

Det finns knep du kan använda

När du håller seans eller privat sittning kan du behöva mer information om din andliga kontakt

När du känner att det inte kommer information spontant kan du:

Be om en berömd person

För att beskriva någons personlighet kan du använda dig av kändisar och berömda personer. Du tänker helt enkelt tanken att be om en berömd person och du kommer direkt att få namn eller en bild till dig. När du får kändisen till dig börja med att fundera på vad du tänker om denna person

Exempel: Jag ber om en berömd person. Svaret som jag får tillbaka är Pippi Långstrump. (andevärlden är rätt komiska ibland). Det jag tänker om pippi är fart, fläkt, glädje, envis och egen. Om jag nämner dessa egenskaper är det egenskaper som anden ägde i livet.

Jag kan också tänka vidare att pippi är skriven av Astrid Lindgren och då tänker jag barnkär författare. Tänk om det visar sig att anden faktiskt har skrivit mycket i sina dagar i livet samt att denne var otroligt barnkär? Säg det som kommer till dig då allt du tänker om den berömda personen kommer att vara mycket användbar information.

Om jag även tänker att pippi har lite udda klädstil kan även detta visa sig väldigt passande på anden.

Som tips kan du även be om en blomma, en chokladsort, en låt, en färg eller en film. Allt går att använda på samma sätt.

Dra ut tre byrålådor

Tänk dig att du drar ut en byrålåda. Vad ligger i lådan? Använd det som finns inuti lådan till att beskriva anden. Ibland kan det som ligger i lådan direkt associeras av kunden, som när det är ett smycke eller en grön gummiorm (som jag fick en gång).

Ibland vet kunden inte vad du menar och då behöver du arbeta mer med det som finns i lådan. Det som ligger i lådan kan nämligen vara en symbol för något, en metafor. Vad symboliserar det då?

Arbeta dig in i symbolen genom att åter igen reflektera över vad du tänker om detta föremål. Vad förknippar du med det? Använd de kunskaper du har.

Lägg något i handen

Samma övning som byrålådan men att du istället ber om att få något i handen. Vissa tycker att det är lättare med lådan medan somliga föredrar att få något i handen. Känn dig fram hur du tolkar bäst.

Fler övningar för att utveckla intuitionen

Bindel för ögonen

Ibland är det enklare att arbeta när du får blunda då du lättare kan koncentrera dig på alla intryck som kommer.

  • Arbeta i par. Den ena personen ska ta in en andlig kontakt med bindel för ögonen. Den andra personen har papper och penna för att skriva ner allt som den andre säger. Den som skriver ska vara helt tyst under övningen. 
  • Den som kanaliserar säger rakt ut allt som kommer.

  • När ni känner er färdiga med kanaliseringen tas ögonbindeln av och ni reflekterar över allt som skrivits ner. Ta reda på vem den andliga kontakten är utifrån informationen.

Om ni är flera under dagen kan det visa sig att kontakten är till någon annan i gruppen än den som skrev på pappret. Diskutera därför alla tillsammans vad ni fått fram och ni kommer att hitta någon som känner igen den andliga vännen.

Färdiga teman

Detta är en övning som man kan göra flera tillsammans. Hur många ni är spelar ingen roll. Vad jag vill visa med övningen är att det inte spelar någon roll om vad vi ber andevärlden att leverera till oss. För allt vi får till oss kommer att vara användbar information som kan tolkas till att förstå vem som är med er.

I tur och ordning ska en person säga ett ord på var sitt tema. Jag ger er förslag men ni kan också välja föremål ni arbetat med i övningarna innan. Ni ska högt säga det första ni kommer att tänka på.

  • Första person säger en siffra
  • Andra person en siffra

  • Tredje person nämner en färg

  • Nästkommande personer nämner en planet

  • Ett element

  • En kroppsdel

  • En frukt

Utifrån svaren ni får kan ni välja att tolka tillsammans eller en i taget. Vad står siffran för? Vad kan ett äpple symbolisera?

Exempel: när vi fick apelsin vid ett tillfälle tänkte personen direkt på apelsiner i Californien. Det visade sig att den andliga kontakten varit i Californien vid ett flertal tillfället och hade arbetskontakter där.

Siffrorna kan som exempel spegla datum eller ålder. Kan det vara kordinater? Använd er fantasi tillsammans om ni får svårt att komma vidare.

Alla teman tillsammans kommer att visa er vem den andliga kontakten är. Om det kan stämma in på flera tar ni in fler teman för att precisera vem kontakten är.

Gör kanalisering i grupp

Det är jättekul att kanalisera samma ande tillsammans. Ni kan vara två och två eller tre personer som samtidigt arbetar med samma andliga kontakt. Ni kommer att komplettera varandra med den information ni får och de olika kunskaper som ni har. Resten av gänget sitter framför som på en seans och ni ska hitta till vem den andliga kontakten ska.

Ett skepp kommer lastat

Sitt i ring som när man leker ett skepp kommer lastat. Laget runt säger varje person "ett skepp kommer lastat med" och fyller i med det ord eller känsla som kommer.

Skriv ner alla ord ni får. När alla sagt sitt ord (ni kan göra flera varv) reflekterar ni över vem den andliga kontakten är som varit med i leken.

Ha roligt när ni arbetar. Det ska vara kul att arbeta medialt

Om ni vill boka en kursdag med träning och utveckling. Hör av er så bokar vi ett tillfälle bara för er. Om ni är flera och lägger ut för logi och resa kan jag åka längt för att träffa er.

ThereseElisabeth