en-Läggning Hästskon

Hästskon

Med två olika alternativ på läggning

Alternativ 1

1: Det förflutna

2: Situation nu

3: Nära framtid

4: Du just nu

5: omgivningen just nu

6: Hinder eller möjligheter

7: Avlägsen framtid

Alternativ 2

1: Det förflutna

2: Situation nu

3: Nära framtid

4: Du just nu

5: Hinder/ blockeringar

6: Möjligheter

7: Lösning på problemet