en-Kurs i Drömtolkning

Lägg block och penna vid sängen ikväll så att du direkt när du vaknar kan skriva ner din dröm. Då glömmer du inga detaljer.

Alla symboler, allt som sker, alla personer, alla platser, alla känslor och tankar - allt det som utspelas är viktigt för din tolkning. Uteslut inga detaljer. Ofta är det just detaljerna som visar oss mest

Analysera vad du känner i drömmen

Drömtolkning är ett sätt att arbeta med din intuition. Du ska därför analysera vad du känner, hur du känner och vad som känns rätt att tolka kring varje del i drömmen. 

Att drömma om framtiden

Många människor har så kallade sanndrömmar eller framtidsdrömmar. Ibland kan du känna direkt att det som skett i drömmen är något som kommer att ske, ofta kan det handla om någon specifik händelse.
Det kan också vara så att någon kär avliden besöker dig i drömmen och du känner instinktivt att detta var ett verkligt besök, då är det så. Lita på din känsla.

Att drömma om framtiden gör vi som oftast. Drömmarna speglar både nutid och framtid på samma gång. För du kan tolka drömmen på ett sätt nu, när du sedan läser din tolkning igen några månader senare så kommer du att se att drömmen även visade dig sådant som skulle ske.

HUR DU BÖRJAR ATT TOLKA DRÖMMAR

Alla personer som finns med i dina drömmar visar delar av dig själv. De bör därför tolkas som en del av dig som vill visa dig något.

Säg att du exempelvis drömmer om en kompis. Denna vän är någon du förknippar som kreativ, rolig och snäll - då är det dem delarna av dig som denna person i drömmen vill visa dig. Säg att du i drömmen överger eller reser ifrån denna person och att du känner en stor sorg kring det. Ditt undermedvetna vill då visa att du lämnar det kreativa, att du överger de roliga och snälla delarna av dig själv och att detta inte gagnar dig eftersom du kände en sådan sorg i drömmen över det.

Symboltolkning

Alla symboler i en dröm är viktiga att tolka för att arbeta djupare. Symboler har i sig en traditionell betydelse som du kan slå upp i symbollexikon. Men du kan även arbeta rent intuitivt med symboltolkning.

Om du exempelvis drömmer om en elefant:
Vad tänker du om en elefant?
Vad tycker du om en elefant?
Skriv minst tre saker du förknippar med elefanter.

I mitt fall skulle det kunna bli visdom, stort, bra minne, fantastiska. Om jag då drömmer om elefanter är det detta symbolen elefant vill visa mig i min dröm.

Om du drömmer om ett bord eller en klocka, vad använder du föremålet till? Även det visar dig symbolernas värde som har meddelanden till dig.

Fordon

Hur du tar dig fram i drömmen visar hur du tar dig fram i livet.

Om du använder ett snabbt fordon går det fort, promenerar du och aldrig kommer fram förhalar du eller missar något.
Är det någon annan som kör bilen? Då låter du andra styra din väg i livet.
Kör du okontrollerat? Då behöver du sakta ner farten och se dig omkring i ditt vakna liv.

Drömmar om hus och byggnader

Ofta kan vi drömma om hus eller byggnader, antingen att vi står utanför eller befinner oss inuti.

Hus i drömmarnas värld visar ditt eget inre rum, eller ditt inre med ett annat ord. Om du står utanför huset är du utanför dig själv och är du på insidan kan du granska ditt inre. Om huset är rörigt visar det hur det ser ut på din insida. Om det är lugnt och harmoniskt speglar detta ditt inre.

Är det ett slott eller en koja du drömmer om? Det visar hur du ser på dig själv och ditt inre jag,

Dela upp drömmen i sektioner

Drömmar kan delas upp i flera delar eller drömsektioner. Spontant brukar vi förflytta oss mellan olika platser eller situationer i drömmen. Dessa skiften kan delas upp i sektioner.
Varje sektion kan hjälpa dig att lösa situationer i ditt vakna liv.

Sektion 1: Visar problemet
Sektion 2: Orsak till att du fått detta problem
Sektion 3: Hur du kan lösa problemet

Om du endast drömmer om två sektioner under natten, tolka ändå dessa två. Om du gjort det brukar lösningen på problemet komma spontant i en dröm inom några dagar.
Så om du arbetar med att tolka dina drömmar varje gång du drömmer så kommer du se när en dröm fortsatt i en tidigare, även om drömmarna kan te sig helt olika.

Granska dina drömmönster

Drömmer du ofta om samma hus, samma fordon, samma personer eller liknande platser?

Hitta dina mönster, jämför dina drömmar med varandra. Det du ofta har med i dina drömmar kan vara fingervisningar på vad du behöver arbeta lite extra med

Tolka din dag

Även om vi inte drömmer på natten så innebär det inte att vi inte har något att tolka. Det som hänt under din vakna tid går att tolka på samma sätt som nattens drömmar. Och båda är vägar till att arbeta djupare i dig själv.
När du tolkar din vakna dag, skriver du istället ner allt det du kommer ihåg av dagen på kvällen innan du går till sängs.