en-Kurs: Fördjupning i Tarotkort

Tarot började som ett simpelt kortspel, men har länge använts för att finna rätt väg genom sinnet och därigenom att förstå livets alla aspekter.

Det är enkelt att börja arbeta med tarotkort. Men erfarenhet och djupare kunskaper om sitt eget inre är en förutsättning för att tolka korten djupare.

Välkommen på fördjupningskurs i Tarotkortens fantastiska värld

Få människor inser det, men för att bemästra tarotläggningar fullt ut är vägen in i ditt inre den färd du behöver gå. Genom att arbeta med din egen energi och uppleva dina känslor kommer du att bli en mästare på att förstå andras känslor, och därmed ge en bra, tydlig och rådgivande vägledning.

För att förstå korten i dess fulla kraft krävs en hög tillit till din egen intuition och din egen förmåga.

I kursen får du kunskap om:

 • Att arbeta djupare med din intuition
 • Representanterna
 • Fördjupning av stora arkanan
 • Årsläxor
 • Nya kortläggningar

Efter kursen kommer du ha redskap att:

 • Fördjupa din tolkning för vänner, bekanta och dig själv
 • Utveckla ditt tarottolkande på egen hand
 • Utvecklas i snabb takt efter dina egna förutsättningar
 • Skapa djupare tillit till dina egna förmågor

Kurskrav innan start

 • Tidigare vana av att arbeta med tarotkort (är du nybörjare börja med grundkursen)
 • Minst en tarotlek

Systemkrav

 • En dator, smartphone eller surfplatta med internetuppkoppling

Vilka är målgruppen?

 • Du som har tidigare vana av tarotkort och vill fördjupa dina kunskaper
 • Du som vill utveckla dina tolkningar djupare
 • Du som vill få enkla redskap som är roliga och utvecklande
 • Du som vill fortsätta att utvecklas även efter kursen

Efter kursen kan du välja att:

 • Få enskilda lektioner med kursledare via skype, messenger eller telefon för att bredda din utveckling ytterligare
 • Erhålla diplom på kursen efter att du erlagt kursprov

Ovanstående erbjudanden sker mot en extra kostnad utöver medlemsportalens månadskostnad

Välkommen

3. Största skillnader på Arkanorna

I början kan det verka som att Stora och Lilla Arkanan är ganska likvärdiga. Det är flera kort men med olika uppdelning, som du med din intuition tolkar bilden. Så långt är det helt ok att tolka på detta sätt. Men vill du börja att tolka tarotkort och börja förstå dess djup behöver du skapa en större förståelse för just Stora och Lilla Arkanan. (Mer om lilla arkanan kommer i kursmaterial längre fram. I denna kurs går vi något djupare i stora Arkanan)

De största och mest väsentliga skillnader du kan behöva veta om de två arkanorna är:

Lilla Arkanan

 • Fysiska delen av människan, det vill säga det fysiska livet
 • Symboliserar din omgivning

 • Situationer eller människor styr resultaten

 • Handlar om andra inblandade personer

 • Hur andra personer påverkar

Eftersom den lilla arkanan representerar den värdsliga delen av dig är det också jordiska ting som symboliseras som exempelvis kroppens funktioner, pengar, bostad, relationer och andra trygghetsfaktorer för att kunna leva ett liv på jorden

Stora Arkanan

 • Själsliga delen av människan, det vill säga det andliga livet
 • Ditt personliga jag

 • Jag styr resultaten

 • Handlar om mig

 • Hur jag påverkar. Min utveckling

 • Vägen mot upplysning, det vill säga vägen mot guds tjänande

Eftersom stora arkanan representerar den andliga delen av dig är det personlig utveckling och ett högre medvetande som visas i symboliken. Exempelvis lärdomar, utmaningar och andligt växande för att kunna leva efter själens utmaningar och utveckling.


4. Tillit till egna förmågor

För att få ett framgångsrikt tolkande behöver du förstå att allting du har med dig har betydelse. Allt du får till dig, allt du dras till på korten är för att du med dina kunskaper ska kunna tolka på rätt sätt till din klient. Allt du har med dig i livet kan komma till gagn för någon annan. Dina erfarenheter kan vara just det som klienten behöver för att komma vidare. Då skall väl inte dina kunskaper nonchaleras även om det verkar som att de inte har med tarotkort att göra, eller hur?

Om du plötsligt börjar att tänka på din egen morfar när du gör en läggning på någon är det just för att din morfar i detta läge har egenskaper som en person som påverkar situationen för klienten äger. Denna person är troligen betydelsefull för klienten och för att lösa situationen (eller i vissa fall gör den värre). Därför är det viktig information du kan ge till klienten. Eller om du helt appropå får tankar om din egen trassliga situation med din bostad, då är det för att den här situationen påminner om klientens och du sitter på kunskap som kan hjälpa till.

Du ska därför få börja med att gå igenom hur mycket du faktiskt har med dig. Detta är en viktigare övning än som kan tyckas vid första anblicken då det handlar om att skapa en självsäkerhet kring vad du faktiskt kan och är kapabel till och vad du behöver utveckla för att lära dig ännu mer.

Ta fram papper och penna. Svara utförligt på alla frågor.

 • Vad är jag duktig på?
 • Vad har jag med mig i livet inom relationer? (Om det skulle vara trassliga relationer som du tagit dig ur är detta en fantastiskt erfarenhet som du kan hjälpa andra med)

 • Är jag mamma, pappa, syster eller bror? Detta ger erfarenheter, vad har du för några?

 • Vad har jag arbetat med? Vad tyckte jag var roligt? Vad var mindre kul?

 • Vad har jag gått för kurser eller utbildning?

 • Har jag kunskaper som i stort ingen annan har? Något unikt som jag lärt mig om?

 • Vad har jag för upplevelser i livet som jag tror jag kan ha nytta av?

 • Vad kan jag utveckla?

 • Vad vill jag lära mig mer om?

 • Vad skulle kunna bli mitt expertområde inom vägledning med tarotkort? Vad är jag riktigt duktig på och kan med andra ord?

Representanterna

8. Övning representanterna

Börja med att se vilket kort i representanterna som representerar dig själv och välj sedan ut personer i din närhet så du lär dig förstå korten djupare.

 • Börja med ålder för att välja page, riddare, drottning eller kung
 • Känner du att denna person dock är lite omogen eller mer mogen än sin ålder, korrigera och välj kort efter detta eller ta ut ett till. Vissa människor kan hamna emellan korten.

 • Hur är personligheten/vilken egenskap är starkast? Är det arbete och kreativitet (stavar) känslor och uttryckande(bägare) praktiskt kunnande och planering, trygghet (mynt) eller ageranden, mental prestation och utlevelse (svärd)

 • Om du skulle välja en representant efter hur det ser ut i ditt liv just nu? Vad hamnar valet på då? Är det skillnad från din faktiska representant? Detta kan visa att du befinner dig i en obalans i livet just nu som behöver att korrigeras för att du ska kunna vara i din egentliga energi.

 • Titta på en situation som du står i idag. Välj representant som symboliserar dig samt de som behövs för att symbolisera händelsen och eventuellt andra människor som påverkar denna situation.

 • Välj gärna även andra kort i leken som kan hjälpa dig att måla upp scenariot.

Fördjupning stora arkanan

Kortläggningar

16. Djupare in i intuition

Om du börjar med vad du ser:

 • Vad är det du med din blick dras till på kortet? Vad fångar ögat först? Börja att tolka detta och fortsätt sedan med vad du ser efter detta när du tolkat det första
 • Skapas det bilder inom dig som du "ser". Tolka då även vad du ser för ditt inre öga. Ibland kan du se personer, symboler, ting eller händelser- använd allt detta som du får till dig för att våga bredda dig

Vad du tänker:

 • Vad tänker du om det du ser på kortet? 
 • Om du med din blick dras till ett träd, hur ser det ut? Är det starkt och stabilt eller skulle det falla om det blåser?
 • Om du dras till en katt, vad tänker du om katter? Är de starka och pålitliga eller är du rädd för katter? Våga använda dina egna tankar om vad du tänker och tycker om saker som finns på bilden. Du dras till dem av en anledning och det är för att du ska tolka dem utifrån vad du tänker

Det du känner:

 • Vad upplever du när du ser kortet. Ger det ett harmoniskt intryck, känns det kaosartat eller känner du dig rädd?
 • Använd de känslor som kommer. Ibland kan en känsla av ledsamhet eller glädje helt plötsligt dyka upp medan du tolkar och då är det för att du ska förmedla detta till din klient. Det du upplever känslomässigt kommer nämligen att spegla vad klienten upplever. Om du inte vet varför du blir ledsen, bara säg att du känner dig ledsen men inte vet varför- klienten kommer att förstå.

Saker du bara vet:
 • Ibland kommer du som en klar blixt bara veta något när du ser det. Du vet instinktivt att detta inte är bra eller att det blir toppen om klienten fortsätter i den riktning som pågår.
 • Våga kasta ur dig det du känner dig tvärsäker på, det kommer att stämma

Kom ihåg att de bästa tolkningarna gör du när du vågar att säga allt det du får till dig, och speciellt det som inte verkar vettigt alls. Ju mer du vågar desto mer kommer du att få till dig för det handlar om att du bygger upp din tillit.

För att komma djupare in i intuitionen behöver du gå djupare in i dig själv. Våga plocka fram dina egna erfarenheter. Om det känns som kaos på kortet, våga gå in i den känslan för att upptäcka vad för svar som finns att hämta där. Vad är kärnan på problemet inuti kaoset?

Våga vara tyst och reflektera. Blunda och känn vad du får till dig. I dessa stunder kan ibland även andekontakter komma in och hjälpa till i tolkningen.

Lyft upp känslorna, se under ytan, reflektera och tala ut, det är vad att tolka med intuition handlar om.

Om du vill erhålla hjälp med att tolka djupare, dra dig inte för att kontakta oss för privat konsultation. På Tarotskolans helgkurser är det intuition vi arbetar med mest och det kan vara svårare att göra på egen hand.


17. The self healing spread


18. Framtiden


19. Healing heart relationship spread


20. The ellipse spread


21. The time machine spread

23. Egen läggning

24. Djupare tolkningar

Årsläxor

26. Räkna ut din årsläxa

Räkna så här:

Din årsläxa år 1992 till dig som är född 19 december

19+ 12+1992= 2023=2+0+3=7 (Vagnen)

Årsläxa år 2015 född 4 oktober

4+10+2015= 2029 = 2+0+2+9= 13 (döden)

Börja nu att tolka de kort du får fram med din egen intuition innan du går vidare till lathunden

27. Lathund stora arkanan i årsläxor

Dåren 0/22 spontanitet & Upplevelser
Ett år av mycket galenskap.

Det här är ett år då du vågar satsa på det som verkar otroligt. Oftast så tänker du inte alls efter utan går bara på. Allt känns spännande och nytt

Du har en bra kontakt med din intuition- den inre rösten- men kan ha lätt att oroa dig även om allt verkar falla dig i händerna.
Det är ett relativt okomplicerat år, utan ansvarskänsla, men med en enorm livsglädje och kärlek till dina medmänniskor.

Magikern 1 - kraft och se din egen kapacitet
Det här är ett år när allting verkar gå dig väl i händerna- ett år då det händer ganska mycket.
Snabba beslut och händelser i ett och det verkar som om allt ingår i ett större sammanhang. Många aha-upplevelser och insikter som faller på plats. Du gör mycket för egen del och du arbetar mer psykiskt än fysiskt.
Det som kan verka omöjligt blir möjligt under magikerns år.

Översteprästinnan 2- Våga se den inre kunskapen
Ett år med mycket känslor av ombonad och värme.
Det ligger mycket visdom i det här året. Du arbetar mycket med din egen visdom och att förstå dina inre kunskaper. Detta gör att du kommer framåt i små steg som i slutet av året ger en stor utdelning tillsammans.
Många positiva saker kommer till dig. Ett år av kommunikation, du kanske lär dig ett nytt språk, eller ett nytt sätt att kommunicera med andra.

Kejsarinnan 3- växande tillsammans med andra
Ett år då du engagerar dig mer än vanligt i dina medmänniskor. Ett år av omvårdnad och större ansvar, ofta i någon form av ledarroll. Du kan även det här året starta med något nytt- något som är avsett att växa under de kommande åren. Du ser lätt det stora perspektivet i allt och vet vad du vill.

Kejsaren 4- kontrakt och planera inför framtiden
Ett år då du tar tag i saker och ting med stort allvar.
Du får utökat ansvar, en bättre arbetsposition eller så kanske du startar eget. Ett år av stabilitet och där du själv bestämmer.
Du behöver lugn och ro och kommer nog att söka dig till en egen stilla plats där du kan finna vila och harmoni för att kunna planera inför framtiden samt för att få fram din styrka och karisma.

Översteprästen 5- Andlighet, ta nya tag, satsa på dina intressen
Ett år fullt av lärdomar och utbildning, ofta med dragning åt religion, filosofi och andlighet.
Ett år då det är större allvar och djup i det man företar sig.
Det är ett år då man kan påbörja en utbildning eller når kulmen av en lång utbildning för att lära ut det man tidigare lärt sig. Det kan också innebära en studiecirkel- men något nytt tillförs som ger dig personlig utveckling.
Ett år med stor själslig och personlig utveckling, kreativitet och att finna nycklar i sitt inre.

De älskande/Paret 6- Samhörighet & Älska dig själv
Ett år då relationer sätts på prov. Det är mycket känslor, en partner som du ena minuten älskar hett och intensivt kan du i nästa sekund se frågande på och undra varför ni har ett förhållande, en spegling av din inre osäkerhet om du är värd att älskas och hur vill du älska.
I umgängeskretsen kan du rensa ut. Vänskap som inte längre ger något avslutar du helt och vänner som du inte haft stor eller ingen kontakt alls med kan komma in i ditt liv. Du prövas i relationer, men allra mest prövas du i förhållande till dig själv för att lära dig att älska dig själv för den du är.

Vagnen 7- Resor. Välj din egen väg
Ett år fullt av ös!
Det här kan vara ett år då du tar itu med planer och tankar som du länge funderat på. Du värderar och ser till alla aspekterna och du vill ha en helhet i det du gör.
Du kan känna att du har full kontroll över ditt liv och dina tankar och så gör du något som är helt oväntat för din omgivning. Det ligger stor självrespekt bakom dina planer och du vet vart du ska och är också medveten om att det kan ta tid att komma dit, men- det är inte mycket som kan stoppa dig.

Styrkan 8- Säkerhet, lita på dig själv
Det här är ett år av självtillit och självförtroende. Du känner din inre styrka och din kapacitet. Du drar inte på dig något i onödan, det som tidigare planerats slår nu ut i full blom och det du arbetat hårt för blir nu till din fördel. Det här är ett år då du klarar det mesta. Det kan också hända att du tycker att din styrka sätts på prov i många olika sammanhang

Eremiten 9- Sök inom dig själv
Det här är ett år av ingående analys. Du värderar ditt leverne, avslutar det som känns förlegat.
Du tycker om att sitta för dig själv och analysera, läsa, skriva och ev. studera. Det här året kan du läsa hur många böcker som helst och det avskräcker dig inte om de är tjocka, utan snarare är det något som du vill ha under året. Helst ska det vara djupa, tunga verk om livets allvar.
Visdom och insikter som faller på plats i det inre sökandet. Stillhet och begrundan. Samlande av kunskap

Lyckohjulet 10- karma. Njut av alla sammanträffanden
Det här är ett år när det är mycket som verkar bli till det bättre. Det kan hända att du flyttar eller tar något annat större steg.
Det är ett år av avtal, där kontrakt kan skrivas mer än annars. Det är mycket allvar, men i positiv bemärkelse. Det mesta i livet blir stabilare och vänskapsband stärks.
Ett så kallat tur-år med mycket flyt och lycka. Mycket sätts i rullning och du har stort flyt.

Rättvisan 11- tag beslut för din egen del
Rättvisetänk och mycket vägande av för och nackdelar. Det här är ett år med ordning och reda. Mycket handlar om samarbete och förhållanden till andra.
Du har stor kontroll över ditt liv och vet för det mesta vad som är helt rätt för dig. Även om du är stark i dig själv vill du ha en stor gemenskap med andra.
Andra kan tycka att du tar dig stora friheter men du själv ser din utveckling i att ta för dig mer och bli starkare och växa.

Den hängde 12- Martyrskap, Lär dig att säga nej
Det här året kan du tycka att du får ta för mycket ansvar. Det kan verka som om allt hänger på dig och du ska ta tag i allt. Du har svårt att säga nej och drar på dig alldeles för mycket.
Du kan känna dig missnöjd och otillräcklig. Tiden går för fort för allt som du har lovat och ger panik när du inte får någon tid över åt dig själv och allt det som du vill göra för egen del.
Året kommer att lära dig mycket om dina egna ansvar och det som du behöver lägga åt sidan. Du värderar vad du behöver släppa för att komma lös i ditt inre. Mycket vändande och vridande på olika problem, du lär dig att se situationer från olika perspektiv.

Döden 13. Förändring, Våga släppa och växa
Det här är ett år av förändringar. De kan kännas jobbiga men i det stora hela blir det till det bättre. Det kan gälla saker som du inte vill släppa men som måste göras och som blir till det bättre fast du inte kunde se det först.
Förändringarna kommer och du har många val att gå igenom. Om du vill nå din fulla utveckling är det att våga släppa som gäller för att kunna ge plats åt det nya som skall komma. Det är också ett år då man kan få en andligare och djupare syn på livet.

Måttlighet 14- skapande, ta kontroll över dina val
Det här är ett år av utvärdering och att finna balans. Man tittar på vad man behöver och vad man kan vara utan. Man kan ha stor kontroll över livet, vet vad man vill och vad man behöver.
Man har stor energi, det är fart i allt man företar sig för att i nästa stund behöva vila och stilla sitt sinne innan nästa val skall göras. Man har lätt att stressa upp sig men mår sällan dåligt av det, man får bara helt enkelt mycket uträttat. Mycket kreativitet hägrar över året.

Djävulen 15- Jaget, se över dig själv som tillgång
Det här är året då materiella värden kan få komma i första hand. Det blir nu mera väsentligt att skaffa sig saker som man länge velat ha. Det är inte alltid väl övertänkta inköp utan förnuftet skjuts åt sidan.
Fokus på dig själv är en stor del av året. Att ta tag i och förstå sina egna behov och ge sig själv detta. Få träda fram och ta plats.

Tornet 16- omstruktur, bygg upp på nytt
Det här är ett år av förändringar- ofta sådana som man inte valt själv men som är ett måste i utvecklingen.
Du kan komma i konflikt med dig själv då du inte längre riktigt vet vad du vill här i livet. Något du hållit på med i många år kanske inte ger dig samma glädje längre. Du vill avsluta men fast du vill är det svårt att släppa det gamla invanda.
Kan kännas som att livet rämnar under dina fötter. Detta är för lärdom att börja bygga nytt och göra bättre och klokare val denna gång. Det gamla behöver omstruktureras.

Stjärnan 17- visioner
Det här är ett år då du ser långt fram, dina planer kan vara högtflygande. Du är full av inspiration och hopp och har känslan att nu går allt din väg. Du kan satsa allt på det du tror på och ingen kan hindra dig. Du lär dig att se upp till dig själv och våga tro mer på dig själv och dina drömmar.
Visioner kommer ofta till dig i stilla eller andliga sammanhang, så detta är ett år då du behöver stillhet för att komma framåt. Du delar med dig i mycket av ditt inre ljus.

Månen 18- inre skapande, våga uppleva dig själv
Det här är ett år med mycket känslor. Många minnen kommer upp och bearbetas eller vänner från förr dyker upp igen.
Det handlar om ansvar och inlevelse på en helt ny nivå. Det är oftast frågor som rör den egna individen och du kan ha lätt för att bli djup och känslosam. Du kan komma att känna dig ensam i många sammanhang och har stora och djupa funderingar på livet. Alla känslor och upplevelser som bearbetas under året gör att du i slutändan kan släppa, acceptera och våga gå vidare mot nya mål.

Solen 19- Våga vara
Det här är ett år med stor glädje, nöjen och gemenskap. Du tar med lätthet tag i stora saker, har energi och vilja till det mesta, en enorm livsglädje och du vill gärna dela med dig av allt det positiva till din omgivning.
Det är också ett år då du kan få arbetat med din fåfänga, för du vill verkligen synas och märkas och har lätt för att vara och bli medelpunkten i många sammanhang.

Domen 20- uppvaknande, ta kontroll över ditt liv
Det här är ett år med större ansvar för dig själv och din livssituation än tidigare. Relationer och händelser kan uppdagas på ett sätt som du inte märkt av tidigare.
Många viktiga beslut ska fattas, en del saker måste avslutas och en del behöver tas tag i igen även om du helst vill undvika det.
Kontrakt som får avgörande betydelse dyker upp. Det handlar om samvaro med andra människor om att dela ansvar och beslut. Mycket blir gjort genom andra människors stöd och hjälp, men du får även också själv arbeta för det.

Världen 21- fulländning, lev i helhet med dig själv
Det här är ett år då mycket löser sig av sig självt, det mesta klarnar och blir till det bättre. Du får nya perspektiv på det mesta, växer som människa, kan lätt reda upp situationer som hängt med länge och kan se helheten på många olika plan.
Du känner dig på många sätt fulländad med vad du har åstadkommit och kan se och förstå hur du skall göra för att komma vidare.
Du är generös och omtänksam och ställer upp mer än vanligt för andra människor.

Avslutning

29. Diplom

För att erhålla diplom på kursen krävs att du ska utföra kursprov i flera steg som består av

 • Gör två stycken tarotläggningar med minst tio kort på ThereseElisabeth eller Staffan Stridsberg. Ingen specifik frågeställning behövs. Detta kan göras via mail eller telefon.
 • Gör 15 stycken tarotläggningar på olika personer med minst 7 kort i varje läggning
  Dina testpersoner skall sedan besvara frågorna nedan och skicka till någon av oss via mail. När vi fått in allt material får du en skriven bedömning med feedback på hur du kan utveckla dina kunskaper.

Kursdiplom erhålls efter godkännande på dina enkätsvar samt erhållen betalning.

 • Kostnad för diplom inkl. utvärdering: 250kr
 • Privat Konsultation via telefon för fördjupande träning 60min: 600kr


Svarsenkät till testperson

Beskriv så utförligt och så berättande du kan på varje nedanstående fråga. Det är dina beskrivningar och upplevelser som jag som kursledare skall utgå ifrån för diplomering till tarotläggaren. Tack!

Testpersonen skickar sina svar via mail till: livsinspirationth@gmail.com

 1. Namn på tarottolkaren
 2. Ange om det är grundkurs i tarot eller fördjupning.
 3. Vad är din upplevelse efter tarotläggningen?
 4. Vad var bra? Vad var mindre bra?
 5. Kunde tarotläggaren läsa av din situation så att du förstod och kände igen dig? På vilket sätt upplevde du att detta fungerade eller inte fungerade? Känns det som att läggningen var riktad just till dig?
 6. Fick du svar och en lösning? Fick du vägledning om vad du bör göra för att komma vidare i din situation?
 7. Var det något som kändes konstigt eller skrämmande?
 8. Hur upplevde du upplägget från tarottolkaren?
 9. Hur blev du bemött?

30. Tarotsläppet

Tarotsläppet är en sluten grupp på facebook där deltagare samlas som gått tarotkurs för ThereseElisabeth och Staffan Stridsberg. Du är hjärtligt välkommen att söka till gruppen där du kan få tips och vägledning av dem som gått kurser tidigare.

De flesta i gruppen ställer gärna upp som testpersoner och det är super eftersom det är bra att träna på människor som du inte känner. Det ger stor utveckling och självförtroende.