en-Kunskap och visdom

03/06/2018

Kunskap som praktiseras helhjärtat, är genom den magiska och transformerande handlingen det yttersta beviset på sann visdom.

Om kunskapen endast förblir kunskap i form av teorier, ord från andra, och enbart ett intellektuellt utövande, så har heller inte kunskapen förankrats i kroppen. Därmed så har inte denna kunskap blivit en del av individens leverne och beteendemönster. Detta i sin tur, gör att kunskapen inte tillgodogörs på ett korrekt sätt, vilket också resulterar i att ingen form av visdom kommer vare sig individen i fråga (kunskapshållaren) eller medmänniskorna till gagn.

Visdom är inte kunskap som har fastnat i huvudet eller bara praktiseras genom intellektuella och retoriska brottningsmatcher. Visdom är sund och konstruktivt uppbyggande kunskap som är fast förankrad i kroppen, och den manifesteras i form av handling.

Människors handlingar är alltså måttet på den visdom och kunskap som de har i sin ägo. Om en människa skulle liknas vid ett träd, så vittnar trädets frukt om kvalitén på trädet. På samma sätt vittnar människors handlingar om kvalitén på deras inneboende egenskaper och deras tanke- och känslovärld.

Staffan Stridsberg