en-Kapa känslomässiga band

13/04/2018

Varje människa bär med sig inre känslomässiga sår som skapas utifrån livets olika aspekter. De största såren vi bär med oss uppkommer under barndomen. De flesta så tidigt som under småbarnsår/ spädbarnstid eller till och med redan i fosterlivet.

Om du redan innan du föddes fick känna att du inte var önskad, eller att dina föräldrar önskade sig ett kön på barnet, som du inte representerar då skapas känslomässiga sår utifrån detta.

Genom att bli medveten om på vilka sätt du kände att du inte var tillräcklig under din uppväxt eller de gånger som du inte fått den kärlek som du behövde kan du läka dina känslomässiga sår och programmera om cellminnen som skapats utifrån detta . När din kropp blir fri från den känslomässiga obalansen kan cellerna själva börja skapa läkning när miljön i din kropp blir balanserad och hälsosam.

Din mask, dina försvar och dina delpersonligheter är tecken på att du bär med dig inre sår. För varje gång som en situation aktiverar ditt inre sår går dina försvarsmekanismer igång, Istället för att känna smärtan blir du exempelvis arg eller förtvivlad och rädd.

Känslomässiga sår kan skapa osunda eteriska band

När våra band till en person eller ett föremål bygger på rädsla kan känslan av att du skapar "andliga koppel" för att hindra dem från att förändras eller lämna oss. Det kan också vara så att någon skapat ett känslomässigt, eteriskt band till dig för att de bär på en rädsla att du skall lämna relationen. De starkaste banden har vi oftast till våra föräldrar, syskon och andra som vi har långvariga, intensiva relationer till.

Att kapa banden är inte detsamma som att överge eller skilja sig från personen, det handlar bara om att släppa taget om den osunda delen av förhållandet. Genom att du kapar eteriska band som bygger på rädsla eller makthavande blir du av med känslor som inte är dina och tankar som skapar motstånd som du egentligen inte äger. Testa ljudfilen kapa eteriska band för att få hjälp att bli friare som finns nedanför.

ThereseElisabeth