en-Hur skapar jag min verklighet?

Är du medveten om vad du skapar i ditt liv?

Vi kan alla skylla på omständigheter för hur livet ser ut men vi kan aldrig komma ifrån att det är vi själva som har ansvaret för vad vi skapar. Du har alltid ett val. Valen du gör varje dag är det som skapar den verklighet du lever i. "Nuet" är dessutom den enda tid som du kan ändra på framtiden. I morgon och i övermorgon kommer du att få uppleva konsekvenserna av dina val idag, och summan av olika val kommer att skapa konsekvenser som du får uppleva om en månad eller ett år.

Vad har jag skapat? Vad skapar jag nu och vad vill jag skapa?

Tarotkorten kan hjälpa dig att förstå det du skapar, det du har skapat och hur du kan skapa nytt. I skapelseprocessen behöver gemene man vara medveten om vilken påverkan på allt du väljer har. Hur du väljer att bete dig, säga, känna, tänka, göra och vara påverkar varje dag är vad det är du skapar. Det andliga livet innebär att ständigt befinna sig i nuet för att förstå vad det är du skapar i varje stund. Om du inte är närvarande och ständigt granskar dig själv i varje stund kan du heller inte bli medveten om din egen skapelseprocess.

Under livet lär vi oss från vår omgivning att det är den mentala intelligensen som är viktigast. Men då människan även består av känslor, energi, kropp och själ utesluter samhället en stor del av människan. Man ser inte hela individens potential. Hela potentialen, hela verkligheten och hela människan behövs för att skapa på alla nivåer.

Sinnet, tanken, går ofta in i försvar eftersom sinnet ger förutfattade meningar efter tidigare erfarenheter. I den verkliga skapelseprocessen behöver hela individen vara i symbios för att kunna skapa det som individen behöver. Vad individen behöver kan vi inte på förhand räkna ut. Det själen skapar på en andlig nivå är de verktyg vi behöver för att nå vår fulla potential. Då kan du bli ditt bästa jag och en upplyst, medveten individ där du förstår hur och vad du skapar.

Det centrala är med andra ord att lära känna dig själv så gott du kan. Livet kan bjuda på många otrevliga överraskningar om du inte har en aning om varför livet ser ut som det gör, eller om du vägrar att inse att du själv har ett finger med i spelet. Men om du lär känna både dina bästa och sämsta sidor, styrkor och svagheter, och har en ödmjuk hållning gentemot dig själv, så kanske det också innebär ett annat seende. Du får en ökad förståelse inför varför du trivs bättre i vissa situationer än andra, varför du upplever motstånd eller medgång, eller varför du vill vara på ett visst sätt och undvika att vara på ett annat.

Författare: ThereseElisabeth & Staffan Stridsberg