en-Healing: I kontakt med känslor

Healing i kontakt med känslor för att få känna på, uppleva och förstå ditt känslosystem.