en-Ett gott träd bär god frukt

03/06/2018

Det finns enormt många olika åsikter där ute i vårt samhälle om vad vi egentligen sysslar med när det kommer till exempelvis vägledning och tarot. Vissa menar i sin okunniga enfald, att vi som använder oss av exempelvis tarotkort för att vägleda och hjälpa en medmänniska till en bättre tillvaro, skor oss och lurar andra på pengar - att vi alla är charlataner och lurendrejare. Åsikter som dessa kommer man nog att tvingas möta och konfrontera vare sig man vill eller inte.

Sedan finns det dem, som på något sätt har fått uppleva vilken visdom och kraft som döljer sig bakom symboliken i tarotkorten. Dessa människor är av en helt annat åsikt, till skillnad från dem som antingen har haft en negativ upplevelse, eller ingen upplevelse alls, av andlig och personlig vägledning genom tarot.

Åsikterna går kraftigt isär, och klyftan verkar bestå mellan dem som hatar och älskar sökandet efter det som inte går att se eller ta på.

Jag vill mena, att de människor som arbetar med det andliga - tarot, andlig vägledning, eller vad det än må vara, är likt en kock som regerar köksutrymmet. Där inne finns många farliga redskap som vassa knivar i olika valörer, kanske en eldstad och många andra redskap. Dessa "verktyg" eller redskap, blir naturligtvis farliga i händerna på den människa som har en annan agenda än den som dessa verktyg är ämnade för. Med hjälp av vassa föremål och eld kan man tillaga en måltid som är näringsrik och uppbyggande för kropp och sinne. Men för en människa som inte begriper bättre, kan knivarna användas till att ta restaurangbesökarnas liv, och elden som maten är ämnad att lagas på kan användas till att förtära en annan människa.

Med andra ord; hur vi använder verktygen - i detta fall tarotkorten - kommer ann på den människa som håller i korten. Den som har goda intentioner och vill hjälpa andra till en bättre förståelse av sig själva, kommer att använda verktygen med just uppbyggande och goda intentioner.

Alla kan göra fel, alla kan ha en dålig dag och alla människor har inte en personkemi som stämmer tillsammans. Det kan innebära att svaren och resultaten av en vägledning inte alltid blir så tillfredsställande som man hade tänkt sig. Med detta vill jag ha sagt, att min fasta övertygelse är att antalet charlataner och renodlade bedragare inte är speciellt många. De existerar så klart. Men jag tror nog att de flesta människor som är verksamma inom det alternativa och andliga, finns där för att bygga en bättre och ljusare värld.

Staffan Stridsberg