en-Det femte elementet - ande

13/01/2019

För att kunna bemästra andeelementet till fullo behöver du lära dig att förstå, behärska och få bukt med det fysiska livet först. Det vill säga elementen jord, luft, vatten och eld från sviterna i Lilla Arkanan. Ett holistiskt förhållningssätt till både dig själv och världen i stort är inte möjligt innan du har lärt dig att behärska de fyra elementen. Samt att du fullt ut behöver se att de påverkar varandra och alla människor som existerar nu, har existerat och kommer att existera. Utan denna kunskap är vi alla förlorade och utelämnade åt slumpen, ovissheten och framförallt oförstånd. Du behöver med andra ord en medvetenhet om dig själv och ditt liv för att nå andeelementets rena varande.

Anden, som också kan betraktas som det femte elementet kommer efter det fysiska. Anden, eller själen, representeras av Stora Arkanans kort och är själens resa och utveckling. Elementet är kopplat till eter som enligt gammal filosofi ansågs vara ett medium som ljus transporteras i. Etern visar på förening av alltet och det högre medvetandet och är den icke materiella essensen eller substansen av livet. Etern sågs tidigare inom fysiken som en osynlig, flyktig distans som uppfyllde varje hörn av universum. Men eftersom eter varit svårt att definiera inom fysiken är den idag i stort sett ett övergivet begrepp. Och andeelementet är ett svårdefinierat begrepp då det kan upplevas svårt att förklara för den som ännu inte tillträtt denna högre arena. Det är ett element som behöver att upplevas i hela existensen för att kunna förstå och manövrera det.

Ett av de vanligaste problemen som vi kanske stöter på när det kommer till det "femte" elementet, är förmodligen att det inte finns mycket som är mätbart. I de fyra andra elementen går det att se skillnad på tankarna som var förr och de som numera cirkulerar i sinnet. Våra tankemönster och föreställningar har utbytts mot det som är sundare och mycket bättre fungerande. Vad gäller vårt känsloliv så borde ju den självklara måttstocken vara om vi mår bättre eller sämre jämfört med vad vi gjorde innan, och den naturliga följdfrågan på det borde ju i så fall vara; varför?

I jordelementet så kan vi tydligt se skillnad på om vår fysiska hälsa har förbättrats, eller om vår hemsituation har ändrat på sig. Hur i så fall och vad kan mekanismerna vara bakom det? Hur är det med våra beteendemönster då? Har vi lagt oss till med helt nya sätt att handla på? Förmodligen, eftersom vi utvecklas under tidens gång och kan på så vis förutse vad konsekvenserna blir av att göra på ett visst sätt. Men inte bara det, vi har kanske tyglat skogsbranden inom oss så vi inte längre är så impulsiva och tar snabba och ogenomtänkta beslut.

Allt som rör de fyra elementen går att mäta på ett eller annat sätt. Men när det kommer till det femte elementet - anden - så kan det bli en aning svårare. Här krävs en större mognad för att kunna lyssna inåt och lita mer på sin intuition och de svaga subtila viskningarna inom oss. Det sägs att man inte kan leva i ständigt sus och dus om man ska kunna höra den inre rösten, eftersom man blir döv inför de svaga viskningarna som kan ge oss den högre formen av vägledning i livet - den gudomliga vägledningen. Detta är också anledningen till att man måste stilla sig och avsätta tid för meditation, självreflektion och ensamhet. Vi kommer inte ifrån stillheten och det finns heller inga genvägar till sann andlig utveckling om man vill komma i kontakt med den gudomliga essensen inombords.

Genom att ha förmågan att se helhetsperspektivet på hur man använder de övriga fyra elementen kan människan förstå och uppleva hur den andliga utvecklingen stigit i höjderna. Denna förmåga kommer med den andliga mognaden, vilket i sin tur genererar tillbaka på alla element tillsammans.

Om en människa separerar de fem elementen från varandra, alltså att denne separerar det fysiska livet från det andliga livet kommer denne aldrig att nå den fulla existensen. Varken i det fysiska eller andliga livet.

Författare: ThereseElisabeth & Staffan Stridsberg