en-Det andliga livet

De flesta påbörjar den andliga resan i form av ett ting utanför sig. En bok, en tarotlek, en kristall eller pendel kan vara det första inköpet en person gör för att börja träna eller fördjupa sig i andlighetens mystik. Många går till ett medium eller en andlig kurs av något slag för att få svar på frågor om sig själv eller livets mening. Kort sagt är starten oftast ett sökande efter något mer, en nyfikenhet och spänning som triggas igång av det som ännu är okänt. I denna början lägger människan andligheten utanför sig själv - det är något som någon annan besitter kunskap om eller att tinget är det som skapar mystiken.

Vidare på resan börjar människan upptäcka att kunskapen kommer inifrån. Att alla de ting som förut verkat vara andligheten endast är verktyg för att förstå den fysiska och den andliga existensen. Istället börjar en mystik skönjas i det inre. Något väcks upp till liv inifrån som börjar att locka till mer uppmärksamhet och tid i det andliga sökandet. Insikter kommer fram som leder till förståelse; att om resan ska fortsätta så krävs det att man vågar gå djupt in i sitt inre för att söka efter den egna sanningen.

För att nå denna sanning behöver den osanning som livet levs efter komma upp till ytan. Denna process kan i många fall vara smärtsam då det innebär att gå igenom fasader och känsloyttringar som finns inombords. Det gör att många stannar i sin andliga utveckling och fortsätter därmed att verka i de mystiska yttre tingen och lägger andligheten utanför sig själv.

Påbörjas istället resan "in" mot sanningen så kommer jaget att upptäckas. Ledtrådar skönjas som visar hur människan vill verka och inte verka i denna värld. En djup förståelse uppdagas som visar att sanningen är att det finns ett renare och mer verkligt sätt att leva på. Andligheten börjar att ta sin rättmätiga plats i kroppen.

Det andliga livet innebär att andligheten är en del av vardagen i varje stund. Du andas, lever och verkar konstant i både den andliga och fysiska existensen på samma gång. Du integrerar och är ett med både ljus och mörker, himmel och jord under hela din vakna tid. Du är en del av alltet och alltet är en del av dig.

Att leva det andliga livet är att vara i hela sitt jag i allt du gör och verkar inom. Andligheten är inte bara något du tar på dig när det passar situationen. Det är något du är. Du har integrerat ditt andliga jag med ditt fysiska jag och dessa kan inte längre skiljas åt.

Det andliga livet prövas konstant av frestelser av olika slag. Distraktionerna är snart lika många som det finns stjärnor på himlavalvet. Underhållning på tv:n, uppmaningar att fokusera på utsidan istället för insidan, träningshets, stress, arbete, relationsproblem, att vara en god förälder och mycket annat som upptar vår tid på det fysiska planet. Från ett världsligt perspektiv är kanske allt detta i sin fulla ordning, men inte nödvändigtvis från det andliga, eller gudomliga perspektivet, där motsatserna till det ovannämnda kanske är det som tar oss närmare den gudomliga sfären. Detta tål att diskuteras på många olika sätt och från många olika perspektiv och infallsvinklar. Det är här som reflektionen och de uppbyggande andliga samtalen med likasinnade kommer in i bilden. Vi behöver andra människor som vibrerar på samma frekvens som vi själva gör. Andra människor som förstår oss där vi befinner oss just nu i vår utveckling. Det är också då som vi kan lyfta varandra och hjälpa varandra till en ännu högre utveckling på själslig nivå.

Genom att utöva sin andlighet varje dag, men också tillsammans med andra, så kanske detta ger oss någon form av mätinstrument för att se vår andliga utveckling. Speciellt då vi kan spegla oss i varandra och har de andliga samtalen som kan få själen att blomstra ännu mer. Med andra ord; vi behöver andra människor för vår andliga utveckling och därmed hittar vi också det gudomliga mätinstrumentet som gör att vi lättare kan se och ta på var vi befinner oss i den inre och gudomliga utvecklingen. Det sker i samklang med våra andliga själsfränder som vi samtidigt gör den gudomliga resan tillsammans med, från det lägre till det högre. Från omedvetenheten till medvetenheten. Förvandlingen från det tunga och giftiga blyet, till det rena och förgyllda guldet. Tillsammans med våra själsfränder kan vi växa och slutligen hitta de vises sten inom oss själva. Upplysningen är då nära förestående.

Författare: ThereseElisabeth & Staffan Stridsberg