en-Den känslomässiga kroppen

Varje symtom du upplever i din kropp är ett tecken på att det hägrar en obalans någonstant i livet. Kroppen talar till oss varje dag och visar vägen till hälsa och läkning. Varje symtom är därför en indikation från din kropp om vad dom felas och vad du behöver att rätta till. Varje kroppsdel är kopplad till olika känslomässiga orsaker.

Genom att fundera på vad du använder kroppsdelen till där det gör ont kan du relativt enkelt komma underfund med vad kroppen vill tala om för dig. Du kan även sätta dig i stillhet och helt enkelt fråga kroppen om vad som är fel. Du kommer att få svar och oftast är det enklare lösningar än vad du kanske har väntat dig

Nedan år du en liten lathund till olika kroppsdelar och sjukdomar. Om du är intresserad av att veta mer om olika tillstånd och symtom rekommenderar jag boken "kroppen talar till dig" av Lise Bourbou 

 • Agorafobi- Rädsla för förändring, död och galenskap
 • Allergi- Förnekande av den egna kraften

 • Andning- Förmågan att ta emot livet

 • Arytmi- Oregelbunden attityd till livet. Tillåter sig ej att följa flödet

 • Astma- Känna sig kvävd, ta på sig för mycket och har svårt att lämna

 • Blodcirkulation- Livet i förhållande till sanna behov, låter du livet flyta på som det ska?

 • Blödning- Attityd som hindrar livsglädjen, lidande i tysthet

 • Depression- Olösta problem. Flykt från känslomässig press

 • Diabetes- Längtan efter det som kunde varit, stort behov att kontrollera

 • Diarré- Rädsla, avvisande, stöta bort känslomässigt obehag, njuter inte till fullo av livet

 • Frakturer- Svårighet att acceptera en brytning, ex en relation

 • Förstoppning- Håller tillbaka uttryck/ idéer av rädsla att misshaga andra

 • Fötter- Hindras att gå framåt eller hålls tillbaka om det sitter i hälen

 • Hals- Att bli tystad, vilken person eller situation har du svårt att svälja/ acceptera?

 • Hjärta- Behöver värdera dig själv högre, förstå ditt egenvärde. Känsla av brist på kärlek

 • Hud- Vill ej visa din sårbarhet eller din mjuka sida, se din skönhet

 • Hypoglycemi- placerar andras behov och önskningar före dina egna

 • Inflammation- Inflammerat tänkande

 • Klåda- Otillfredsställd, samvetskval

 • Knän- Problem att vara flexibel, vara klämd mellan situationer eller personer

 • Kramp- En rädsla eller önskan att gripa tag och hålla fast någon eller något

 • Leder (stelhet)- Brist på psykologisk flexibilitet, främst mot dig själv

 • Leder (reumatism)- Självkritisk, svårt att göra det du tycker om och be andra om hjälp

 • Lever- vrede, undertryckt ilska, värdesätter självkontroll

 • Manodepressiv- Ej i kontakt med sitt "jag är", önskan att vara eller bli någon annan

 • Matsmältning- Djupgående rädsla, skräck, ängslan

 • Migrän- Avsky mot att bli pådriven, skuld mot att ifrågasätta dem som påverkar dig

 • Munsår- hårt dömande av någon av motsatt kön, tenderar att generalisera en hel grupp

 • Myopi (närsynthet)- Rädsla för framtiden

 • Rygg (vid svanskotan) - rädsla att förlora frihet när andra ber om hjälp

 • Rygg (ländrygg)- Rädsla för materiell förlust

 • Rygg (midja till nacke) - Känslomässig osäkerhet, stora förväntningar på andra

 • Skuldror- Vi "bär världens alla bördor på våra axlar", lägger locket på

 • Sköldkörtel (underaktivitet)- vill vara aktiv men kommer ej igång med det man vill

 • Sköldkörtel (överaktivitet)- förbrukar kroppens energi, fokus på alla runtomkring

 • Stukning- Känna sig tvungen att gå i en riktning/ göra något du är obekväm med

 • Svimma- Flykt från känsla av kraftlöshet. Sinnet säger att du ej klarar att möta din rädsla

 • Syn- Vad är det jag inte ser klart? Rädsla för att se saker som de är

 • Sömnproblem- Rädsla, ingen tillit till livsprocessen, skuldkänsla

 • Utbrändhet- Vill visa sin duglighet, känsla av att tas för given, inte ses för den du är

 • Åderbråck- Modlöshet, känna sig överansträngd och betryckt

 • Ögon- Det jag inte vill se

 • Öron- Det jag inte vill höra

ThereseElisabeth