en-Budskap tarot

04/08/2018

Välj det kort du dras till

Se kortet och få din tolkning nedanför

Vad vill kortet säga dig idag?

Tolkning av: ThereseElisabeth

1. Det du söker finns inom dig. Svaret behöver komma från insidan. Fokusera på meditation och avslappning.

2. Du bär på en skatt av kunskap. Dags att handla för att foga samman dina erfarenheter. De idéer du bär på är värda att förverkliga.

3. Släpp dig själv fri. Det du söker är frihet. Frihet är en känsla ur vilken du väljer att handla utifrån. Se din kraft.

Ytterligare betydelser av korten:

  1. Du söker svaren utanför dig själv när du egentligen vet att du behöver komma djupare inåt, i dig själv och i din själ. Det du söker är ljuset, kärleken och respekten. Men allt dessa gåvor börjar på insidan. När du känner ljuset kärleken och respekt för dig själv och din existens då kommer detta att manifesteras i ditt liv. Du behöver därför börja på insidan för att kunna förändra det du önskar på utsidan. Genom att du söker svar genom att någon person får fylla ditt tomrum eller att du fyller din tid med sysselsättning konstant kommer du allt längre ifrån ditt svar. Det du behöver är att sakta ner din tillvaro och skapa förståelse för ditt eget inre. Tillåt dig att sakta ner genom avslappningsövningar som hjälper dig. Det kan handla om yoga, meditation, promenader eller mindfulness. men gör det du känner som får dig att slappna av. Ljuset du söker finns på insidan av dig själv. Dags att plocka fram detta ljus, känna på det och förstora det så att det infinner sig i hela livet.
  2. Du har samlat på dig stor kunskap under en lång tid. Faktiskt har du kunskaper du kan använda från hela livet. Starta med att se tillbaka på vad du har fått med dig i livet. Alla dina upplevelser kan du använda till att hjälpa andra eller dig själv i dagens läge. Den kunskap du redan äger är på väg att förfinas och fördjupas, om du tillåter dig att gå djupare in i den. En människa kan ha mycket kunskap i huvudet, men det är varje persons handlingar som avgör hur kunskapen har förankrats. Genom att se på hur du handlar och vilken intention du har med allt du företar dig kan du förvalta din kunskap och få den att växa till visdom. Visdomen kommer inifrån när du har reflekterat och förstått den djupare innebörden av den kunskapsskatt som du sitter på.

  3. Du är fri men du håller dig fortfarande kvar i gamla mönster. Du har kommit långt på din andliga resa och själen vill släppas fri på allvar. Du längtar efter att kunna göra det du brinner för, att kunna anpassa dina dagar efter din egen energi samt att kunna leva fullt i den andliga flödet där du är ett med dig själv och livet. Så vad väntar du på? Släpp taget och känn friheten under dina vingar.  Valet är ditt. Om du väljer frihet behöver du hålla fokus och hålla dig kvar i ditt energiflöde, utan att låta andra hindra dig på vägen.