en-Budskap: Skapa Magi

14/05/2018

Du kan skapa magi genom att laborera med tiden. Tiden är bara en illusion om vilken du just nu håller på att lära dig bemästra på en högre nivå.

Du kan hinna med allt det du har föresatt dig eftersom tiden egentligen endast existerar här och nu. Den tidsaspekt som du upplever genom din fysiska tillvaro är egentligen inte den verkliga tiden. Tiden är evig och du kan hinna med allt det du vill, när du lär dig att skapa magi genom tidevarven.  

För att bemästra tiden behöver du leva här och nu. I nuet existerar inga tankar om framtiden, som oroar sig för hur allt ska gå tillväga. I nuet upplever du vad som sker nu och inget annat. När du lever  i detta ständiga nu kommer du upptäcka att tiden inte kan hindra dig att göra allt det du vill åstadkomma.

För att hamna i nu behöver du lägga mycket mer tid på att skapa lugn i ditt inre. Du behöver meditera, skapa avslappning långt och mycket mer än vad du är van vid. Detta tar dig till tiden av nu och det är där du kan börja att skapa din magi. Om du har svårt att avsätta all denna tid på meditation i nuläget är vårt råd att ta hjälp av en retreat eller kurs där du kan avsätta tid helt på avslappning och komma till ro.