en-Budskap: Be om hjälp

15/05/2018

Vissa människor tror att de måste möta livets alla svårigheter på egen hand. Du kan minska denna stress genom att förstå att du behöver hjälp från andra, och genom att repa mod för att be om den hjälpen.