en-Boktips Schamanens Cirkel

04/05/2018

Olga Kharitidi är en rysk psykiatriker som har skrivit flera böcker inom healing med hjälp av schamanismens fantastiska värld. Hon har även skrivit böcker inom drömmar och klardrömmar som är ett av redskapen som schamanismen använder för att ta sig mellan olika världar och sinnestillstånd. 

Schamanens Cirkel

Olga Kharitidi

Efter att ha läst boken uppenbarades flera
nya perspektiv för mig. Det första var när jag läste om Chula som betyder levande andekraft. Enligt schamanismen har allt sin levande andekraft, allt har sin chula i livet. Boken beskriver att när du ger healing till någon som förlorat sin chula kommer du att resa i den inre världen för att finna den sjukes chula och fånga den med handslaget från din trumma. Sedan för du tillbaka chulan till nutid och hamrar in den i personens vänstra öra med hjälp av dina trumslag.
Denna kunskap kände jag kan vara användbar som ett komplement i min egen healing och jag blev ivrig på att läsa in mig mer om schamanismen som finns i många olika grenar världen över, för att hitta den del jag känner mig dragen till att använda.

Vidare i boken förklarar schamanen Umai att mentala sjukdomar endast har två olika orsaker.

  • Själen, eller en del av den har gått förlorad då
    någon har stulit den eller så har du gett bort den.
  • En person kan överväldigas och tas i besittning
    av en främmande kraft.

Jag har själv upplevt båda orsakerna och det är inget trevligt perspektiv något utav det. Men när jag läste denna förklaring i boken förstod jag mina mentala tillstånd jag befunnit mig i på ett bättre sätt.

Det finns sju typer av andliga guider

Andliga guider kallas också vår andliga tvilling och när vi kopplar ihop oss med vår tvilling skapar vi ur ett nytt och renare perspektiv eftersom vi då är i samklang med vårt bästa jag. De sju typer av guider som existerar är healer, magiker, lärare, budbärare,beskyddare, krigare och verkställare.

Jag upplevde att detta perspektiv på andliga vägledare var mycket intressant och började fråga mig själv om vilken som var mitt rätta. Jag kände mig dragen till flera alternativ så jag bad om att få svar till mig. På natten hade jag en dröm med flera tydliga symboler. Även om drömmen var rörig så var det två namn som var mycket tydliga för mig. Det ena var en kvinna vid namn Marlene och det andra var en hemsida med namnet Änglanans.

Jag känner ingen vid namn Marlene, så därför bestämde jag mig för att googla betydelsen av namnet. Det visade sig vara en ihopdragning av namnet Maria Magdalena som var Jesus främsta men också mest misstolkade apostel. Apostel betyder Guds utsände eller budbärare.

Änglanans hittade jag inget som hette men ordet ängel betyder även det budbärare. Så min tolkning av drömmen är att mitt svar är Budbärare. Då är det budbärarrollen jag ska fortsätta att fokusera på för att kunna koppla ihop mig med min andliga tvilling.


Testa du också att fråga vilken typ av guide som du har med dig. Det hjälper dig att förstå din roll du innehar i detta liv på ett tydligare sätt. Det kan också leda dig framåt i vad du kan fokusera på för att komma framåt i din andliga utveckling.