en-Ayurveda för kropp och själ

Ayurveda betyder "kunskap om livet" eller "kunskap om allt levande".


Kunskapen utgår från att vi alla är unika. Vissa mår bra av råkost medan andra inte gör det. Somliga behöver mer rutiner medan andra behöver större utmaningar. Inom kunskapen finns verktyg för att anpassa livsstilen så att den gör var och en friskare, starkare och mer harmoniska. Var och en på sitt sätt.

En individs egenskaper, oavsett om det är en människa, ett djur eller träd kan beskrivas utifrån tre dynamiska krafter som kallas doshor, som benämns Vata, Pitta och Kapha. Varje dosha har egenskaper från två element, men ett element är alltid dominerande över det andra.

Vata består av luft och rymd, luften är dominerande. Luften är det aktiva elementet som står för rörelse, medan rymden skapar utrymme för att något ska kunna ske och är gränslöst till sin natur.

Pitta är eld och vatten, elden är dominerande. Elden är det aktiva elementet och omges av vatten som en skyddande och balanserande faktor

Kapha är vatten och jord, vatten är dominerande. Vattnet är det som är aktivt och flytande, medan jorden hindrar översvämmning och på så sätt balanserar vattnet.

De flesta av oss är präglade av en dosha eller en kombination av två. Det vanligaste är en kombination av två doshor där den ena är dominerande över den andra. Doshora och kunskap om deras respektive natur hjälper dig att veta vad som är bra för dig just nu, så att du kan välja det bland alla de möjligheter som står dig till buds.

Vilken dosha är du?

Svara på frågorna utifrån hur du oftast känner dig och beter dig i din vardag. Om ett alternativ känns rätt, markera det med två Poäng. Om två alternativ stämmer lika bra, sätt ett poäng för vart och ett av dem

1. Vikt

 • a- tunn, lätt kroppsbyggnad, kan ha svårt att gå upp i vikt
 • b- ordinär kroppsbyggnad
 • c- kraftig, tung kroppsbyggnad, går lätt upp i vikt

2. Tarmfunktion

 • a- Sparsam, torr och hård, tendens till förstoppning
 • b- riklig, lös, gulaktig

 • c- genomsnittlig, solid, formad

3. Aptit

 • a- Växlande
 • b- stark hunger, kan inte hoppa över måltider
 • c- svag hunger, njuter av att äta

4. Immunitet

 • a- nedsatt, växlande
 • b- medelstark, benägen att drabbas av infektioner
 • c- starkt, benägen att drabbas av stopp i kroppens flöden

5. Sjukdomstendenser

 • a- sjukdomar i nervsystemet, smärta, ledproblem, psykiska problem
 • b- feber, infektioner, inflammatoriska sjukdomar

 • c- luftrörsproblem, slembildning, ödem

6. Reaktion på mediciner

 • a- snabb respons, låg dos, oväntade biverkningar
 • b- medelstor dos och verkan

 • c- långsam respons, kräver höga doser, tar tid innan effekt

7. Rösten

 • a- svag, hes eller knarrig
 • b- genomträngande, skarp

 • c- mjuk, djup eller melodisk

8. Sätt att tala

 • a- pratsam, ofta utan att tänka först
 • b- argumenterande och tydlig

 • c- långsam, entonig, fåordig

9. Hud

 • a- tunn, torr hud
 • b- ljuskänslig med fräknar och leverfläckar

 • c- tjock hud, tendens till fet

10. hår

 • a- fint, mörkt, grovt, krusigt, torrt
 • b- mjukt, ljust, grånar tidigt, tendens till tunnhårighet

 • c- tjockt, vågigt, glänsande, fett

11. ansiktsform

 • a- långt, lite oregelbundet i formen, liten haka
 • b- hjärtformat, ofta spetsig haka

 • c- stort, fylligt, runt

12. Energi i vardagen

 • a- ojämn energinivå, växlar från dag till dag, kommer stötvis eller i vågor
 • b- hög energinivå, intensiv, målinriktad med en stark inre drivkraft

 • c- jämn energinivå, långsam i starten, men sedan stark och uthållig

13. Beteende

 • a- snabb och flexibel, många bollar i luften, lite rastlös, ständigt i rörelse
 • b- effektiv, målmedveten, ambitiös, strukturerad, otålig

 • c- långsam, metodisk, har aldrig bråttom, inte så initiativrik

14. Mental läggning

 • a- ofta tankspridd, rörligt intellekt med många idéer
 • b- skarpt intellekt, logisk, analytisk och fokuserad

 • c- förmåga till överblick, reflekterande, eftertänksam

15. Känslomässig läggning

 • a- växlar snabbt mellan känslolägen, tendens till oro
 • b- varm och passionerad, lättirriterad, kan hålla huvudet kallt

 • c- lugn och stabil, sällan rädd eller arg, ibland nedstämd

16. Inlärning och minneskapacitet

 • a- lär sig snabbt, men har dåligt långtidsminne
 • b- lär sig snabbt, effektivt, skarpt och selektivt minne, ofta visuellt

 • c- lär sig långsamt, behöver tid på sig men minns för livet

17. Beslutsfattande

 • a- ofta obeslutsam, även i enkla frågor
 • b- fattar lätt och snabbt beslut, sällan beslutsvånda

 • c- behöver tid för beslut, sällan beslutsvånda

18. Reaktion vid motgång

 • a- rädsla, ängslan, osäkerhet
 • b- irritation, ilska

 • c- lugn, stabil, till synes oberörd

19. Dagligt levnadsmönster

 • a- oregelbundna vanor när det gäller mat och sovtider, ogillar rutiner och vill ha omväxling
 • b- välorganiserad, planerar sin tid, ibland tidsoptimist

 • c- vanemänniska, kan fastna i rutiner, söker bekvämlighet

20. Kreativitet

 • a- ständigt nya ideér, många projekt på gång, svårt att prioritera och avsluta
 • b- skrider till verket omedelbart, lägger energi på att förverkliga idéer

 • c- mer förvaltare än idéspruta, egna idéer mognar fram långsamt

21. Prestationsförmåga

 • a- skiftande, stundtals effektiv men tappar lätt motivationen
 • b- hög kapacitet att prestera, målmedveten, sällan nöjd med sin prestation

 • c- konstant prestationsförmåga, följer sina rutiner

Summera efter alla frågor poängen för a, b och c för att få en uppfattning om vilken dosha som är dominerande för dig. a- vatha, b- pitta, c- kapha

Karaktärsdrag hos doshorna

De flesta människor är kombinationer av olika doshor. Den ena kan visa sig mer i en fysisk likhet och den andra kan vara mer inriktad på ditt mentala och känslomässiga jag

Jag har valt att beskriva det mentala och känslomässiga aspekterna från boken. Om du är intresserad av att veta mer om kroppsbyggnaden och påverkan på kroppen läs gärna boken eller googla vidare på nätet

Vata

En vata är till sinnet ofta konstnärlig, kreativ och har livlig fantasi. Kan ha svårt att omsätta alla idéer i praktiken eftersom hon ständigt får nya visioner. Hon är entusiastisk, generös, vital och gladlynt med en stark frihetslängtan. Lär sig fort men glömmer också lätt.

En vata behöver en livsstil och en omgivande miljö som tillåter henne att leva ut sin naturliga läggning utan att hålla tillbaka. Tycker om omväxling och blir lätt uttråkad men påverkas samtidigt starkt av förändringar. Mår bra av en trygg bas att uppsöka när äventyren blir för utmanande. Behöver en struktur som gör att hon inte går upp för mycket i varv eller i skapande projekt.

Tyvärr tycker en vata ofta att både rutiner och strukturerade människor är tråkiga då hon tror att de begränsar hennes frihet. I själva verket är det tvärtom. Rutiner gör det möjligt att fortsätta vara kreativ.

Pitta 

En pitta är vaken och alert med ett skarpt intellekt. Kan ta till sig information snabbt och använda den på effektivt sätt. Hon är ambitiös, säker, modig och nyfiken. Till sin natur är pitta målinriktad och klarsynt. Hon vill gärna vara en ledare och tidigt i livet är hon den som organiserar aktiviteter. Hon är snabb och oftast effektiv men har ibland dåligt tålamod och kan vara krävande mot dem som inte är lika snabba som henne själv.

Priset hon kan få betala för sina höga ambitioner är ofta fysiskt lidande eftersom hon har svårt att känna sina egna gränser. Hon kan gå på ren vilja även när hon är utmattad.

Hennes lösning på problem är att organisera och planera och hon har svårt att se andra vägar ut ur en plågsam situation.

En pitta behöver finna en väg till villkorslös självkärlek och ett sätt att tycka bra om sig själv även när hon inte uträttar något alls.

Kapha

En kapha är stabil och pålitlig. Hon behöver tid för att lära sig saker, men har å andra sidan ett mycket gott minne. Kan vara lite långsam men är förnöjd med det som är. Till sin natur är hon omhändertagande, tålmodig och kärleksfull. Hon har ett behagligt och vänligt sätt. En kapha tävlar inte gärna med andra utan går sin egen väg och har sitt tempo.

En kapha kan gå för långt i sitt omhändertagande om andra. Hon blir lätt medberoende i andras missbruk eller liknande problem eftersom hon gärna ser sig som den som ger näring till andra i en relation och har svårare att se sina egna behov. Konflikter är mycket obehagliga och hon gör nästan vad som helst för att undvika dem.

Kapha behöver lära sig att säga ifrån för sina egna behov. Hon behöver även lära sig att välja just det som hon är räddast för, utmaning, stimulans och förändring, eftersom dessa kvaliteter är en viktig del av livet.

Att utvecklas som person

Innebär att lära känna sig själv och veta vilka delar man består av

Du förstår vilka möjligheter du har och att du sedan kan välja att uttrycka de sidor som främjar utveckling för både dig själv och din omgivning på ett harmoniskt sätt.

En person som mognat i sig sjäv känner sina egna fallgropar och vet vad hon behöver för att vara i harmoni med sig själv och då kunna bidra till omvärlden på sitt sätt. För att det ska kunna ske behöver vi lära känna också de mindre positiva sidorna av oss själva, vår skugga.

Vata - du behöver öva dig i att:

 • Avsluta en sak innan du påbörjar en annan
 • Vara i stillhet och tystnad
 • Vara tydlig och konkret i din kommunikation
 • Följa en disciplin, t.ex gå lägga sig samma tid varje dag
 • Göra saker i lugnare tempo
 • Behålla fokus på det som görs just nu och inte tänka på annat
 • Besluta en sak och genomföra den
 • Tänka långsiktigt
 • Göra saker du verkligen vill, men som du kanske är mest rädd för

Pitta- du behöver öva dig i att:

 • Reflektera innan du skrider till handling
 • Acceptera att saker inte alltid blir som du tänkt
 • Följa med i ett skeende utan att försöka ta kontrollen
 • Ta dig själv och det du gör mer på lek
 • Sätta dig in i hur andra tänker och känner
 • Låta saker ta sin tid
 • Njuta av stunden som den är
 • Uppskatta dig själv precis som du är

Kapha- du behöver öva dig i att:

 • Släppa taget om det förflutna, ägodelar, minnen, relationer
 • Ta initiativ och hävda dig gentemot andra
 • Engagera dig och vara styrande i beslut som rör dig
 • Planera och genomföra aktiviteter du själv har valt
 • Tävla med andra och våga vara en vinnare
 • Stå ut med att det uppstår konflikter utan att backa från din ståndpunkt
 • Välja det alternativ som är mest obekvämt på kort sikt, men som ger störst utdelning
 • Gör saker genast utan att tveka.

I boken nämns också hur obalanser uppstår, vilka sjukdomar som är kopplade till de olika doshorna och hur du kan utefter dina doshor anpassa din träning, vilken mat du mår bra av och hur du kan följa ditt naturliga sömnmönster som bäst. Dessutom finns ett kapitel om relationer där du kan förstå hur din relation ter sig och vad den behöver utefter era doshors kombinationer tillsammans.

Att vara medveten om de doshor som påverkar dig gör Auruveda till ett mycket bra verktyg för att förstå dig själv och kunna prova vad du behöver för att finna balans och jämvikt i livet. 

ThereseElisabeth