De fyra sviternas utveckling i Rider Waite Tarot

06.06.2018

De äldre tarotlekarna som sträcker sig ända tillbaka till 1400-talet, som exempelvis Visconti-Sforza, använde sig av stavar, bägare, svärd och mynt/brickor. I Rider Waite tarot ersattes mynten med pentagram - femuddiga stjärnor. Arthur Edward Waite var medlem i det mystiska ordenssällskapet Golden Dawn vid tiden då han designade tarotleken. Det finns två skäl till att mynten, eller brickorna, byttes ut mot pentagram. Det första är att han var angelägen om att den fjärde sviten skulle representera en större spännvid när det kommer till den fysiska världen. Pentagrammen skulle därmed inte vara begränsade i sitt symboliska värde till att handla enbart om pengar, affärer och materialism. Den andra skälet var att de fyra sviterna i sin helhet skulle symbolisera de grundläggande verktygen inom magi. Waite visste genom sin erfarenhet från olika magiska ordenssystem, att dessa fyra verktyg användes av magiker till viss del, eftersom de på ett konkret sätt symboliserar de olika aspekterna av den fysiska och andliga existensen.

Man kan säga att det var en revolution för tarotkorten då Arthur E. Waite beslutade sig för att illustrera den Lilla Arkanans kort. Sedan dess har nya lekar producerats med olika variation och innehåll, men ändå med konstnärinnan Pamela Coleman Smiths illustrationer som utgångspunkt. Vissa är inte förtjusta i bildspråket i Rider Waite Tarot, men Smiths konstnärliga resultat och Waites symboliska träffsäkerhet bör inte underskattas. Saken är den att varje liten detalj i Rider Waite Tarot har en relevant symbolisk innebörd.

Inom Tarot såväl som magi, symboliserar de fyra emblemen, eller verktygen, själva världen, den mänskliga naturen och skapelseprocesser. Både skapandet av specifika "ting" och den fortlöpande skapelsen genom evolution och utveckling. Verktygens placering på bordet framför Magikern signalerar att han eller hon har blivit en mästare över den fysiska verkligheten. I någon mening innebär "bemästring" av magi just att man bemästrar naturkrafterna som många förknippar med magi. Genom att utöva Tarot som ett esoteriskt kunskapssystem, så kan man genom ett rituellt och meditativt förhållningssätt till den Lilla Arkanan påstå, att det ger adepten eller lärjungen makt över de fyra naturkrafterna. Denna makt utgörs av förståelsen för vad de fyra emblemen; stavar, bägare, svärd och pentagram har för symbolvärde.

I psykologisk mening så innebär mästerskapet över den Lilla Arkanan en förståelse för både världen inom oss själva och världen utanför, samt alla de krafter och upplevelser som bilderna på korten speglar. En mästare är med andra ord en människa som har kontroll över sitt eget liv - en mästare över sig själv. Men att uppnå en sådan nivå av personlig utveckling är bra mycket svårare än många tror. På djupet innebär det att vi verkligen vet vilka vi själva är, både på det undermedvetna och det medvetna planet. Det betyder också att vi vet varför vi beter oss och handlar som vi gör, och att vi är medvetna om vår innersta önskan och längtan. Detta till skillnad från luddiga uppfattningar och orimliga drömmar som de flesta människor har kring sina liv. Tarot kan hjälpa till med att öppna upp förståelsen för allt detta. Relationen till korten och bilderna är dock avgörande för hur långt man kan komma i sin utveckling.

Författare: Staffan Stridsberg

Referenser:

  • Cronstedt, M-L. (2002). Levande symboler. Grödinge: Algiz Förlag

  • Pollack, R. (2007). Seventy-Eight Degrees of Wisdom. San Francisco: Red Wheel/Weiser, LLC.