Vilka människor påverkar mig?

12.03.2018

Alla har vi människor i livet som påverkar oss på olika sätt. Vissa blir vi glada av att träffa de ger oss energi och gemenskap medan det kan kännas som att andra fullständigt dränerar oss på energi

Vilka påverkar mig mest?

Att bli medveten om de människor vi har omkring oss kan ibland vara mycket viktigare än vad vi tror för vår hälsa. För om du befinner dig på en arbetsplats där du inte alls trivs med dina kolleger eller du har en släkting som påverkar dig i stor grad i dina val du gör genom att vara nedlåtande eller negativ, då gör detta, vare sig du vill det eller ej att din energi blir uttömd. En del i att bli medveten om varför du inte mår gott handlar därför också om att förstå hur dina relationer påverkar dig. Även om det alltid är ditt eget ansvar att förändra din livssituation så inbegriper det dessvärre ibland att ta sig ifrån relationer som inte gör dig gott eller att låta en person som livnär sig på dig ta sitt eget ansvar för sin hälsa.

FUNDERA ÖVER OCH SKRIV NER....

Vilka personer känns det som att jag förställer mig inför,, det vill säga för vilka antar jag en roll som egentligen inte är jag?

Vilken fasad antar jag då?

Vilka personer kan jag vara naturlig med?

Hur är jag då?

Hur påverkar mina föräldrar/ syskon/ släkt mig?

Hur var min uppväxt i både positiva och negativa sammanhang?

Reflektion skapar medvetenhet

När du blir medveten om vad som skapar ohälsa kan du välja att göra något åt det

Genom att reflektera över hur dina relationer påverkar dig blir du medveten om dig själv, hur du fungerar och hur andra människor fungerar. När en människa behandlar någon annan illa beror det på att det finns något i grunden som skapar detta beteende. Genom att hjälpa dig själv först kan du förhoppningsvis få den andra med dig. Ibland är det dock så att vi inte kan hjälpa den andre, helt enkelt för att denne inte vill bli hjälpt. Det innebär att du behöver acceptera att varje människa själv väljer hur denne vill må och bete sig, det kan vi då inte påverka. Men du kan alltid välja dig och din hälsa och det kan innebära många tuffa val i de relationer som hjälper till att skapa ditt psykiska lidande.

ThereseElisabeth

Om du behöver hjälp på vägen till att orka gå igenom de val du behöver göra för att må bra, ta hjälp av meditationer på portalen eller testa kursutbudet. Du kan också kontakta mig via mail för råd och hjälp hur du kan gå vidare